Nicotinism and the knowledge of consequences of laryngectomy among university students.
PDF (English)

Słowa kluczowe

nicotinism
knowledge
laryngeal cancer
health

Jak cytować

Hamerlińska, A. . (2020). Nicotinism and the knowledge of consequences of laryngectomy among university students . Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (30), 67–87. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.04

Abstrakt

Nicotine addiction is currently one of the most serious health and social problems worldwide, which contributes to the development of numerous diseases, including, above all, laryngeal cancer, which may lead to laryngectomy. The consequences of losing one’s larynx are irreversible. The objective of the study presented in this paper was to describe the knowledge of the consequences of radical laryngectomy among students pursuing a variety of majors. The study covered 194 people (119 non-smokers and 75 smokers), who took part in diagnostic survey based on a bespoke questionnaire. Based on the study in question, the author determined that the level of knowledge about the consequences of laryngectomy among the majority of students is average to low, while smoking students have an average awareness of these consequences. Moreover, it turned out that age, gender, major and the number of smokers in students’ closest circles do not determine the knowledge about the subject at hand. The results of the study indicate that the anti-smoking public service campaigns addressed to youth should include information about both the risk of diseases and their consequences, which may significantly reduce the quality of life and hinder everyday functioning.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.04
PDF (English)

Bibliografia

Bielska D., Trofimiuk E., Kurpas D., “Program nikotynizmu w świetle edukacji na Wydziale Lekarskim i Wydziale Pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, Przegląd Lekarski, 2008, 65, 10, pp. 568–571.

Bojkowski Ł., Mojs E., “Palenie tytoniu i konsekwencje tego nałogu dla zdrowia osób w podeszłym wieku”, Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 2017, 2(51), pp. 220–224.

Brzezińska I., Trzeciak-Bilska K., “Wybrane aspekty polskiego prawa antytytoniowego jako narzędzia ograniczającego epidemię palenia tytoniu”, Annales Academiae Medicae Gedanensis, 2012. 42, pp. 81–94.

Bruzgielewicz A., “Leczenie chirurgiczne”, [in:] Janczewski G., Osuch-Wójcikiewicz E. Rak krtani i gardła dolnego, Bielsko-Biała 2002, pp. 143–175.

Burgiel-Matusiewicz K., Dziurla R. (2010). Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej. Chief Sanitary Inspectorate, Warsaw.

Doll R., Peto R., Boreham J., Sutherland I., “Mortality in relation to smoking: 50 years’ observations on male British doctors”, BMJ, 2004 26, 328(7455), 1519, https://www.bmj.com/content/bmj/328/7455/1519.full.pdf

Galbe, José Traver, P. Navarra, B. Martínez, A. Galve, Z. Aliaga, Y. Duplá, M. Jimenez, V. Torres, S. Cazorla, Ibarrondo, I. Magallón-Botaya, R. OlivánBlázquez, B. Alastuey, M. Escosa, L. Planas, E., “Brief advice for the prevention of the nicotinism in students of 2° to 4° of Secondary Obligatory Education of Saragossa”, Pediatria de Atencion Primaria, 2009, 11, pp. 49–63.

Hamerlińska-Latecka A., “Metodyka logopedyczna w przypadku osób po laryngektomii całkowitej”, Studia Logopaedica, 2017, VI, pp. 89–100.

Kamuda-Lewtak J., “Typologia zaburzeń mowy w chorobach nowotworowych krtani”, [in:] Grabias S., Kurkowski M. (eds.), Logopedia – Teoria zaburzeń mowy, Podręcznik akademicki, Lublin, 2015, pp. 515–527.

Kanicka M., Krupicka A., Krysińska M., Lewkowicz M., Mania S., Kowalska A., Szpak A., “Wiedza i postawy studentów kierunku Zdrowie Publiczne Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dotycząca nikotynizmu”, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2010, 90(3), pp. 415–423.

Kruk W., Hubert-Lutecka A., Zając K., Cichocka I., “Palenie tytoniu przez studentów – skala problemu”, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2004, 20 (4), pp. 433–438.

Książek J., Korczyńska J., Terech S., “Problem nikotynizmu w aspekcie profilaktyki raka płuca wśród studentów gdańskich uczelni”, Medycyna Rodzinna, 2013, 4, pp. 137–142.

Kułak A., Shpakow A., Kułak P., “Wstępna analiza problemu nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii w populacji studentów”. Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92(1), pp. 137–145.

Launer L.J., Andersen K., Dewey M.E., Letenneur L., Ott A., Amaducci L.A., Brayne C., Copeland J.R., Dartigues J.F., Kragh-Sorensen P., Lobo A., Martinez-Lage J.M., Stijnen T., Hofman A., “Rates and risk factors for dementia and Alzheimer’s disease: results from EURODEM pooled analyses. EURODEM Incidence Research Group and Work Groups”, European Studies of Dementia. Neurology 1999, 1, 52(1), pp. 78–84.

Łukasik M., Kozubski W., “Zespół metaboliczny jako czynnik ryzyka niedokrwiennego udaru mózgu”, Neurologia i Neurochirurgia Polska, 2012, 46, pp. 271–278.

Stokłosa A., Skoczylas A., Rudnicka A., Bednarek M., Krzyżanowski K., Górecka D., “Ocena motywacji do rzucenia palenia u pacjentów poradni antynikotynowej”, Pneumonolgia i Alergologia Polska, 2010, 3, pp. 211–215.

Szczygieł Ł., “Uzależnienie od tytoniu”. Gazeta Farmaceutyczna, 2008, 4, pp. 42–45.

Szpringer M., Makowska A., Olędzka M., “Uzależnienie od nikotyny i ocena skuteczności rzucania palenia u dorosłych”. Medycyna Środowiskowa – Enviromental Medicine, 2016, 19(1), pp. 43–50.

Wengler L., Popowski P., Adamska-Pietrzak E., Balwicka-Szczyrba M., Balwicki Ł., Adrych-Brzezińska I., Trzeciak-Bilska K., “Wybrane aspekty polskiego prawa antytytoniowego jako narzędzia ograniczającego epidemię palenia tytoniu”, Annales Academiae Medicae Gedanensis. 2012, 42, pp. 81–94.

Wronkowski Z., Brużewicz S., “Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce i na świecie”, [in:] Jeziorski A., Szawłowski A., Towpik E. (eds), Chirurgia onkologiczna, vol. 1, PZWL, Warsaw, 2017.