Assessment of the language, communication and interaction competences and skills of a patient with aphasia following aneurysm clipping and diagnosed symptomatic epilepsy
PDF (English)

Słowa kluczowe

aphasia
aneurysm
epilepsy
speech therapy diagnosis

Jak cytować

Gliwa, R. . (2020). Assessment of the language, communication and interaction competences and skills of a patient with aphasia following aneurysm clipping and diagnosed symptomatic epilepsy. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (30), 259–283. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.13

Abstrakt

The article describes a case of a patient with aphasia, diagnosed with symptomatic epilepsy seizures after aneurysm clipping. A speech therapy diagnosis was made, consisting of patient observation, analysis of clinical documentation and speech test results. The subject was diagnosed with disorders of linguistic competence and skills caused by the presence of acoustic-mnestic aphasia. Their consequences are dysfunctions in terms of communication and interaction skills and abilities.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.13
PDF (English)

Bibliografia

Biechowska D., Kaczmarek I., Witkowska M., Steinborn B., Przydatność prób fluencji słownej w diagnozie różnicowej zaburzeń neurologicznych u dzieci i młodzieży, „Neurologia Dziecięca” 2012, no. 21, pp. 45–51.

Domagała A., 2018, Zaburzenia sprawności dialogowych w chorobie Alzheimera. Charakterystyka, [in:] Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, ed. by A. Domagała, E. Sitek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, pp. 100–124.

Domagała A., Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Domagała A., Rozpad sprawności leksykalnych u pacjenta z otępieniem umiarkowanym w chorobie Alzheimera, „Logopaedica Lodziensia” 2019, no. 3, pp. 45–61.

Domagała A., Zaburzenia komunikacji pisemnej u osób z chorobą Alzheimera, [in:] Zaburzenia komunikacji pisemnej, ed. by A. Domagała, U. Mirecka, Harmonia, Gdańsk 2017, pp. 524–545.

Biechowska D., Kaczmarek I., Witkowska M., Steinborn B., Przydatność prób fluencji słownej w diagnozie różnicowej zaburzeń neurologicznych u dzieci i młodzieży, „Neurologia Dziecięca” 2012, no. 21, pp. 45–51.

Domagała A., 2018, Zaburzenia sprawności dialogowych w chorobie Alzheimera. Charakterystyka, [in:] Choroba Alzheimera. Zaburzenia komunikacji językowej, ed. by A. Domagała, E. Sitek, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, pp. 100–124.

Domagała A., Narracja i jej zaburzenia w otępieniu alzheimerowskim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

Domagała A., Rozpad sprawności leksykalnych u pacjenta z otępieniem umiarkowanym w chorobie Alzheimera, „Logopaedica Lodziensia” 2019, no. 3, pp. 45–61.

Domagała A., Zaburzenia komunikacji pisemnej u osób z chorobą Alzheimera, [in:] Zaburzenia komunikacji pisemnej, ed. by A. Domagała, U. Mirecka, Harmonia, Gdańsk 2017, pp. 524–545.

Panasiuk J., Metodologia badania afazji a praktyka logopedyczna, [in:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, ed. by S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia, Gdańsk 2019, pp. 172–197.

Pąchalska M., Afazjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1999.

Perkin D., Neurologia w praktyce lekarza ogólnego, Via Medica, Gdańsk 2003.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.

Piskunowicz M., Bieliński M., Zgliński A., Borkowska A., Testy fluencji słownej – zastosowanie w diagnostyce neuropsychologicznej, „Psychiatria Polska” 2013, no. XLVI(3), pp. 475–485.

Ponichtera-Kasprzykowska M., Sobów T., Adaptacja i wykorzystanie testu fluencji słownej na świecie, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2014, no. 14(3), pp. 178–187.

Przybysz-Piwko M., Dobór prób badawczych – podstawa opisu i interpretacji stanu języka, (kompetencji językowej) u osób z afazją, [in:] Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, ed. by S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia, Gdańsk 2019, pp. 198–212.

Rutkiewicz-Hanczewska M., Neurobiologia nazywania. O anomii prioprialnej i apelatywnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Rutkiewicz-Hanczewska M., Wiek a nazywanie. Procesy wyszukiwania słów w starszym wieku, [in:] Gerontologopedia, ed. by W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia, Gdańsk 2018, pp. 241–269.

Sitek E., Barczak A., Kluj-Kozłowska K., Harciarek M., Afazja pierwotnie postępująca – diagnostyka różnicowa i terapia, [in:] Gerontologopedia, ed. by W. Tłokiński, S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray, Harmonia, Gdańsk 2018, pp. 488–522.

Sitek E., Mowa w chorobie Alzheimera, [in:] Choroba Alzheimera zaburzenia komunikacji językowej, ed. by A. Domagała, E. Sitek, Harmonia, Gdańsk 2018, pp. 62–70.

Szepietowska E.M., Badanie neuropsychologiczne. Procedura i ocena, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.

Szepietowska E.M., Gawda B., Mechanizmy neuronalne fluencji semantycznej i literowej: badania z użyciem fMRI. Implikacje kliniczne, „Polskie Forum Psychologiczne” 2016, no. 21(2), pp. 170–187.

Szepietowska E.M., Gawda B., Ścieszkami fluencji werbalnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011.

Szepietowska E.M., Lipian J., Fluencja słowna neutralna i afektywna u chorych z uszkodzeniem prawej, lewej lub obu półkul mózgu, „Psychiatria Polska” 2012, vol. XLVI, no. 4, pp. 539–551.

Szumska J., Metody badania afazji, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1980.

Tomorowicz A., Struktura kompetencji społecznych w ujęciu interakcyjnym, „Psychiatria” 2011, vol. 8, no. 3, pp. 91–96.

Woźniak T., Narracja w schizofrenii, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005.

Yin R.K., Studium przypadku w badaniach naukowych, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.

Zawadzka E., Świat w obrazach u osób po udarach mózgu, Difin SA, Warszawa 2013.