The use of the mirror in speech therapy
PDF (English)

Słowa kluczowe

mirror
speech disorders
speech therapist
speech therapy
specifications

Jak cytować

Hamerlińska, A. ., & Kieczmer, J. . (2020). The use of the mirror in speech therapy. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (30), 285–308. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.14

Abstrakt

The article begins the description of the history of a mirror: its origin, creation and use. Then the characteristics of the mirror as a typical element of the speech therapy room equipment were made. The article discusses the issue of its use in the opinion of speech therapists. Speech disorders specialists note that it should be used first of all for people with articulation disorders and less for people with mutism.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.30.14
PDF (English)

Bibliografia

Bell P., Greene T., Fisher J., Baum A., Psychologia środowiskowa, GWP, Gdańsk 2004, p. 345.

Cammann S., The lion and Grape Patterns on Chinese Bronze Mirrors, [in:] Artibus Asiae A.16, Artibus Asiae Publishers, 1953.

Crowley C.J., Baigorri M., Sommer M.S., Cleft Palate Speech and Feeding Train the Trainer, LEADER Sproject.org Teachers College, Columbia University, 2016.

Cury R., Fouquet M.L., Lazarini P.R., Reabilitação da paralisia facial periférica por biofeedbackeletroneuromiográfico, [in]: Lazarini P.R., Fouquet M.L., Paralisia facial: avaliação, tratamento e reabilitação. São Paulo, Lovise, 2006, pp. 177–180.

Dunaj B., Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996.

Erman A., Ranke H., Aegypten und aegyptisches leben im altertum, Tubigen 1923.

Fouquet M.L., Serrano D., Abbud I., Reabilitação fonoaudiológica na paralisia facial periférica: fase flácida e de recuperação do movimento, [in]: P. Lazarini, M. Fouquet. Paralisia facial: Avaliação, tratamento e reabilitação. São Paulo, Lovise; 2006, pp. 149–159.

Freitag C.M., Kleser C., Gontardf A., Imitation and language abilities in adolescents with autism spectrum disorder without language delay. European Child & Adolescent Psychiatry, 15(5), 2206, pp. 282–291.

Graves R., Mity greckie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982.

Grzywa A., Manipulacja. Wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć, Lublin 2013.

Kaczorowski R., Przesądy i wierzenia w ludowej kulturze polskich mieszkańców Warmii na przełomie XIX i XX wieku. Studia Elbląskie, V, 2003.

Krajewska-Kułak E., Radziejewski P., Van Damme-Ostapowicz K., Lewko J., Jankowiak B., Kowalewska B., Wróblewska K., Chilińska J., Ortman E., Moczydłowska

A., Postawy dorosłych i młodzieży wobec tradycyjnych przesądów i zabobonów, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2011, 92(3), pp. 441–450.

Luft K., Ciało osaczone lustrami, czyli problem cielesności istoty ludzkiej wobec dyskursu zwierciadła we współczesnej myśli humanistycznej, Scientific papers

of the Academy of Physical Education in Wroclaw, 2012.

Malcolm F., Self-therapy for the stutterer, Stuttering Foundation of America, 2010.

Melchior-Bonnet S., Narzędzie magii. Historia luster i zwierciadeł, Bellona Warszawa, Warszawa 2007.

Metelska K. Przesądy i obyczaje jako czynniki sterujące zachowaniami społeczeństwa (na przykładzie ukraińskiego wesela). Acta Humana, 7, 2016.

Nanayakkara S, Wyse L., Taylor E., The haptic chair as a speech training aid for the deaf, Proceedings of the 24th Australian Computer-Human Interaction Conference, 2012, pp. 405–410.

Niederle L., Život starých Slovanů, vol. 1, part 1, Prague 1911.

Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, WAiP, Warszawa 2007, p. 231.

Szozda R., Rtęć od najdawniejszych czasów do wieku XIX, “Atest -Ochrona pracy” no. 1/2005.

Tarkowski Z., Wizerunek zawodowy i społeczny logopedy, [in:] Logopedia teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza a linea, Wrocław 2005.

Uniwersalny słownik języka polskiego, vol. 3, ed. S. Dubisz, Warszawa 2003, p. 728.

Walencik-Topiłko A., Gabinet logopedyczny – warsztat pracy terapeuty, [in:] Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, 2005, pp. 328–343.

Woude V, Chelsea, Examining the Effects of a Mirror on Imitation in Children with Autism, Honors, Theses. Paper 2311, 2013.