“Neurologopedics in theory and practice. Selected aspects of child’s diagnostics and therapy” Published by: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012 Scientific edition by: Joanna Skibska, Dawid Larysz
PDF (English)

Jak cytować

Bartkowiak, J. (2020). “Neurologopedics in theory and practice. Selected aspects of child’s diagnostics and therapy” Published by: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012 Scientific edition by: Joanna Skibska, Dawid Larysz. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (30), 311–313. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ikps/article/view/27062

Abstrakt

“Neurologopedics in theory and practice. Selected aspects of child’s diagnostics and therapy” Published by: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2012 Scientific edition by: Joanna Skibska, Dawid Larysz

PDF (English)