Telerehabilitation in speech-language therapy as exemplified by aphasic patients. A research review

Main Article Content

Krystian Manicki

Abstrakt

The present paper discusses application of telerehabilitation services in speech therapy management in aphasic adults. The author presents theoretical issues related to the specifics of therapeutic effects of at a distance approach and indicates its recipients, focusing on neurological patients with language difficulties. Further on, the author reviews the selected studies on telerehabilitation used in diagnoses and therapies of aphasic speech disorders.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Manicki, K. (2020). Telerehabilitation in speech-language therapy as exemplified by aphasic patients. A research review. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (31), 379–390. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.31.18
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Agostini M., Garzon M., Benavides-Varela S. et al. (2014), Telerehabilitation in Poststroke Anomia. BioMed Research International, 1, pp. 1–6.
 2. Choi Y.H., Park H.K., Ahn K. (2016), A Telerehabilitation Approach for Chronic Aphasia Following Stroke. Telemedicine and e-Health, 22(5), pp. 434–440.
 3. Gerber S., Schütz N., Uslu A. et al. (2019), Therapist-Guided Tablet-Based Telerehabilitation for Patients With Aphasia: Proof-of-Concept and Usability Study. JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies, 6(1).
 4. Grabias S. (1997), Mowa i jej zaburzenia. Audiofonologia, 10, pp. 9–36.
 5. Gruba J. (2009), Technologia informacyjna w logopedii. Gliwice: Wydawnictwo Komlogo. Hill A.J., Theodoros D.G., Russell T.G. et al. (2009), The effects of aphasia severity on the ability to assess language disorders via Telerehabilitation. Aphasiology, 23(5), pp. 627–642.
 6. Jatkowska J. (2019), B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci (ed. 1). Gdańsk: Grupa Wydawnicza Harmonia.
 7. Kręcichwost M., Miodońska Z. (2015), Technologie informatyczne w procesie rehabilitacji logopedycznej na przykładzie terapii afazji. Edukacja – Technika – Informatyka, 3(13), pp. 339–344.
 8. Kuciapski M. (2008), Podstawowe technologie e-learningowe [PowerPoint presentation]. Downloaded on 5 Aug 2020 at: https://www.slideshare.net/mkuciapski/podstawowe-technologie-elearningowe-presentation.
 9. Łukowicz M., Śmigiel S., Andryszczyk M. (2015), Telerehabilitacja. Bydgoszcz: Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
 10. Macoir J., Sauvageau V., Boissy P. et al. (2017), In-Home Synchronous Telespeech Therapy to Improve Functional Communication in Chronic Poststroke Aphasia: Results from a Quasi-Experimental Study. Telemedicine and e-Health, 23(8), pp. 630–639.
 11. Panasiuk J. (2013), Afazja a interakcja. Tekst – metaTekst – konTekst (ed. 2). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 12. Pąchalska M. (2003), Terapia chorego z afazją, [in:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki, v. 2, pp. 700–771. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 13. Pąchalska M. (2012), Afazjologia (ed. 1). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Rosińczuk J., Kazimierska-Zając M., Kołtuniuk A. (2016), Diagnoza i terapia logopedyczna pacjenta z afazją mieszaną. Forum Logopedyczne, 24, pp. 139–151.
 15. Stepnowska M., Leszczyńska-Iwanicka K., Piotrowska D. (2011), Wsparcie psychologiczne w telerehabilitacji, [in:] R. Piotrowicz, E. Piotrowicz (eds.). Telerehabilitacja, pp. 63–75. Warszawa: Wydawnictwo Tekst.
 16. Zhou Q., Lu X., Zhang Y. et al. (2018), Telerehabilitation Combined Speech-Language and Cognitive Training Effectively Promoted Recovery in Aphasia Patients. Frontiers in Psychology, 9, pp. 1–7.