The Junior Republic of William Reuben George (1866–1936) as an example of work with socially maladjusted young people in the United States
PDF (English)

Słowa kluczowe

Junior Republic
juvenile offenders
William Ruben George
Freeville

Jak cytować

Kułan, B. (2020). The Junior Republic of William Reuben George (1866–1936) as an example of work with socially maladjusted young people in the United States. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (31), 339–359. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.31.16

Abstrakt

This paper presents the assumptions put into practice by William Reuben George in the Junior Republic in the State of New York. The person of the founder of this pedagogical solution has not yet been widely known in Polish literature. The assumptions introduced in the Junior Republic were part of the so-called progressive
approach in working with juvenile offenders in the United States. The paper presents the main assumptions used in working with young people, the idea of the Junior Republic and the daily activities of minors. The paper is concluded with a summary.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.31.16
PDF (English)

Bibliografia

Adams J., Woman & The Vote – A World History, Oxford 2014.

Baley S., Zagadnienie walki z przestępczością młodocianych na tle współczesnych doświadczeń w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa 1948.

Barczykowska A., Dzierzyńska-Breś S., Resocjalizacja nieletnich w Stanach Zjednoczonych Ameryki, “Resocjalizacja Polska” 2015, no. 9.

Barczykowska A., Dzierzyńska-Brześ S., Muskała M., System oddziaływań resocjalizacyjnych Anglii i Stanów Zjednoczonych Ameryki, Poznań 2016.

Blackstone W., Law and Letters in the Eighteenth Century, Oxford 2008.

Bugajski Z., Nieletni w świetle obowiązujących ustaw karnych w Polsce, “W Służbie Penitencjarnej”, 1936, no. 3

Bugajski Z., Republika dziecięca, “W Służbie Penitencjarnej” 1936, no. 14.

Canfield M. R., Roosevelt in The Field, Chicago 2015.

Constitution and the General Laws of the George Junior Republic Freeville N.Y., New York 1922.

Czapów C., Czy Johnny stanie się gangsterem. Uwagi o metodach walki z przestępczością młodzieży, Warszawa 1959.

Ćmiel S.. Przestępczość nieletnich – teoria i praktyka, Józefów 2011.

Dukaczewski E.J., Rys historyczny rozwoju opieki nad dzieckiem niedostosowanym społecznie (przestępczym) w Polsce do wybuchu II wojny światowej, [in:] Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje, pod red. K. Pospiszyl, Warszawa 1990.

Fish H., Nasze więziennictwo dla nieletnich, “Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 1935, no. 2.

Funk & Wagnalls Standard Encyclopedia of the World’s Knowledge, New York 1912.

George W.R., Nothing Without Labor: being the motto of the Gorge Junior Republic located at Freeville New York, New York 1922.

George W.R., Stowe L.B., Citizens Made and Remade, New York – Boston, 1912.

George W.R., The Adult Minor, New York 1937.

George W.R., The Junior Republic History and Ideals, New York 1910.

Golus A., Plagi, dyby, kajdany, czyli jak naprawiano młodzież: historia społeczna, “Ale historia”, 2017, no. 35.

Grzegorzewska M., Wychowanie nieletnich przestępców, “Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 1929, no 10.

Popławski H., Prawo Penitencjarne, Gdańsk 1984.

Holl J.M., Juvenile reform in the progressive era: William R. George and the Junior Republic movement, Ithaca 1971.

Holmes D.R., Yankee in The Trenches, Fairfield 2005.

Hull W., The George Junior Republic, “Annals of the American Academy of Political and Social Science”, 1897, v. 10.

John Locke Prophet of Common Sense, New York 1967.

Kaczyńska W., Czesław Czapów 1925–1980. Świadectwo trzech pokoleń, Warszawa 2003.

Kołakowski A., Problematyka przestępczości nieletnich w międzywojennej Polsce na łamach “Przeglądu Więziennictwa Polskiego”, “Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2017, v. 26, no. 2.

Kosnarewicz E., Stefan Baley, [in:] Słownik psychologów polskich, ed. Rzepa T., Stachowski, R., Poznań 1992.

Kułan B., Edukacja jako forma resocjalizacji nieletnich przestępców w II Rzeczypospolitej, [in:] Wybrane obszary wychowania i edukacji dziecka w ujęciu historycznym, ed. B.A. Orłowska, B.M. Uchto-Żywica, K. Prętki, Gorzów Wielkopolski 2019.

Kułan B., Nieznana ofiara Katynia. Zygmunt Bugajski (1887–1940) prawnik i penitencjarysta, Kraków 2018.

Mazur J.A., Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich w okresie międzywojennym na przykładzie Lublina, Kraków 2017.

Mogilnicki A., Dziecko i przestępstwo, Warszawa 1925.

Montesquieu C., O duchu praw, Warszawa 2009.

Morris E., The Rise of Theodore Roosevelt, Chicago 2001.

Neymark E., Nieletni przestępcy w Polsce, “Gazeta Administracji i Policji Państwowej”, 1924, no. 11.

Raś D., O poprawie winowajców więzieniach i zakładach dla nieletnich, Katowice 2006.

Reynolds C.R., Fletcher-Janzen E., Concise Encyclopedia of Special Education, New York 2002.

Roosevelt T., The George Junior Republic, “The Outlook”, 1912, v. 100.

Rousseau J.J., Emili – czyli o wychowaniu, v. 1–2, Warszawa 1955.

Sokołowski S., Zakłady poprawcze dla nieletnich, “Przegląd Więziennictwa Polskiego”, 1933, no. 1.

Walczak S., Prawo penitencjarne, Warszawa 1972.

Zawadzka S.E., Jan Jakub Rousseau, Warszawa 2009.

Websites

https://freshair.org/learn-about-us/ (access: 4th June 2020)

https://gjr.org/ (access: 4th June 2020)