Relapses in the process of desistence from offending

Main Article Content

Maciej Muskała

Abstrakt

Many offenders follow the „ zigzag path”, interlacing many times criminal and noncriminal stages. The aim of this survey review is to show, on the example of the Self- Regulatory Model of Relapse Prevention analyses (SRM-r in modified version) the variety of ways and courses of action that an offender (mainly sexual) may follow in the process of desistance from offending.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Muskała, M. (2020). Relapses in the process of desistence from offending. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (31), 319–338. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.31.15
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Biel K., Model ryzyka i model dobrego życia w readaptacji skazanych, [in:] J. Kusztal, K. Kmiecik-Jusięga (red.), Konteksty resocjalizacji i readaptacji społecznej, Kraków 2014.
 2. Bickley J.A., Beech A.R., Implications for treatment of sexual offenders of the Ward and Hudson model of relapse, “Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment” 2003, vol. 15(2).
 3. Connors G.J., DiClemente C.C., Velasquez M.M., Donovan D.M., Etapy zmiany w terapii uzależnień, Wybór i planowanie interwencji, Kraków 2015.
 4. Festinger L., Teoria dysonansu poznawczego, Warszawa 2007.
 5. Keeling J.A., Rose J.L., Relapse Prevention with Intellectually Disabled Sexual Offenders, “Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment” 2005, vol. 17(4).
 6. Laub J.H., Sampson R.J., Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70, Cambridge–Massachusetts–London 2003.
 7. Moffitt T.E., Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy, “Psychological Review” 1993, vol. 100(4),
 8. Muskała M., Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Poznań 2016.
 9. Piquero A.R., Moffitt T.E., Explaining the Facts of Crime: How the Developmental Taxonomy Replies to Farrington’s Invitation, [in:] D.P. Farrington (ed.), Integrated Developmental and Life-Course Theories of Offending, New Brunswick 2005.
 10. Pithers W.D., Marques J.K., Gibat C.C., Marlatt G.A., Relapse prevention with sexual aggressives: A self-control model of treatment and maintenance, [in:] J.G. Greer, I.R. Stuart (eds), The sexual aggressor: Current perspectives on treatment, New York 1983.
 11. Prochaska J.O., Norcross J.C., DiClemente C.C., Zmiana na dobre, rewolucyjny program zmiany w sześciu stadiach, który pozwoli ci przezwyciężyć złe nawyki i nada twojemu życiu właściwy kierunek, Warszawa 2008.
 12. Szymanowski T., Recydywa w Polsce. Zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki karnej, Warszawa 2010.
 13. Ward T., Hudson S.M., A self-regulation model of relapse prevention, [in:] D.R. Laws, S.M. Hudson, T. Ward (eds.), Remaking relapse prevention with sex offenders, Thousand Oaks 2000.
 14. Wojnar M., Ślufarska A., Jakubczyk A., Nawroty w uzależnieniu od alkoholu, część 1; Definicje i modele, “Alkoholizm i Narkomania” 2006, tom 19, nr 4.
 15. Wysocka E., Diagnoza pozytywne w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, Katowice 2015.
 16. Yates P.M., Ward T., Good Lives, Self-Regulation, and Risk Management: An Integrated Model of Sexual Offender Assessment and Treatment, “Sexual Abuse in Australia and New Zealand” 2008, vol. 1(1).
 17. Yates P.M., Ward T., Good Lives, Self-Regulation, and Risk Management: An Integrated Model of Sexual Offender Assessment and Treatment, “Sexual Abuse in Australia and New Zealand” 2008, vol. 1(1).
 18. Yates P.M., Kingston D.A., Pathways to sexual offending: Relationship to static and dynamic risk among treated sexual offenders, “Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment” 2006, vol. 18(3).