Everyday life of pedagogy students suffering from depression in the academic space

Main Article Content

Bernadeta Szczupał
Jolanta Izabela Wiśniewska

Abstrakt

Contemporary civilization and cultural changes mean that students experience many psychological, social and physical challenges that may contribute to mental difficulties and disorders. The article presents the results of qualitative research on the opinions of female pedagogy students suffering from depression on the social determinants of their illness, their difficulties studying and the availability of support. Studies have shown that students suffering from depression have a strong need to obtain specialist psychological support at the university.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczupał, B., & Wiśniewska, J. I. (2020). Everyday life of pedagogy students suffering from depression in the academic space. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (31), 73–94. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.31.04
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Demetrio D., Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.
 2. Franczak R., Psychoterapia wśród studentów. Stan aktualny i potrzeby, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, 2016, Vol. XXIX, 1, pp. 251–262.
 3. Jakubiec D., Kornafel D., Cygan A., Górska-Kłęk L., Chromik K., Lifestyle of Students from Different Universities in Wrocław, Poland. Roczniki Państwowego Zakładu Higieny, 2015, 66(4), pp. 337–344.
 4. Jaworska L., Morawska N., Morga P., Szczepańska-Gierach J., Analiza częstości występowania objawów depresyjnych wśród studentów Wydziału Fizjoterapii
 5. Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w kontekście planów zawodowych, Fizjoterapia 2014, 22, 3, pp. 10–22.
 6. Karmolińska-Jagodzik E., Zaburzenia depresyjne wśród studentek i studentów w Polsce, Studia Edukacyjne, Poznań 2019, No. 55, pp. 139–162.
 7. Kaźmierska K., Wywiad narracyjny – technika i pojęcia analityczne, [in:] R. Dopierała, K. Waniek (ed.), Biografia i wojna. Metoda biograficzna w badaniu procesów społecznych. Wybór tekstów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, pp. 61–72.
 8. Kos E., Przykład interpretacji narracji z wykorzystaniem metody F. Schützego („…ja nie bałam się robić w życiu tego, czego chcę, i nie bałam się chcieć…”), [in:] D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice. PWN, Warsaw 2013, pp. 117–168.
 9. Kos E., Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych, [in:] D. Urbaniak-Zając, E. Kos (Ed.), Badania jakościowe w pedagogice. PWN, Warsaw 2013, pp. 91–116.
 10. Kulczycki E., Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2017, 1(49), pp. 63–78.
 11. Mojs E., Warchol-Biederman K., Samborski W., Prevalence of Depression and Suicidal Thoughts amongst University Students in Poznan, Poland, Preliminary Report. Psychology 2012, 3(2), pp. 132–135.
 12. Morrison J., DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 13. Nowak-Adamczyk D., Studenci z zaburzeniami psychicznymi w przestrzeni akademickiej – system wsparcia edukacyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2014, 4(13), pp. 73–94.
 14. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościośwe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.
 15. Poradnik dotyczący prowadzenia dostępnych zajęć dydaktycznych dla studentów, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, Biuro Wsparcia Osób z Niepełno-sprawnościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2020. [In:] http://socjologia.amu.edu.pl/images/pliki/dokumenty/Do_pobrania/Dostepne-zajecia-poradnik-dla-prowadzacych-zajecia.pdf (Accessed on 13.10. 2020).
 16. Rosal M.C., Ockene I.S., Ockene J.K., Barrett S.V., Ma Y., Hebert J.R., A longitudinal study of students ’depression at one medical school, Academic Medicine, 1997, 72, pp. 542-546.
 17. Suwalska J., Suwalska A., Szczygieł M., Łojko D., Studenci medycyny a stygmatyzacja z powodu depresji, Psychiatria Polska 2017, 51(3), pp. 503–513.
 18. Sztompka P., Uniwersytet współczesny; zderzenie dwóch kultur. Nauka, 2014, No. 1, pp. 7–18.
 19. Wilczewska A., Samoocena i poziom depresji studentów kierunków pedagogicznych i niepedagogicznych, Rozprawy Społeczne, No. 1(VII), 2013, pp. 109 116.
 20. WHO, Prevention and Promotion in Mental Health, Mental Health: Evidence and Research Department of Mental Health and Substance Dependence, World Health Organization, Geneva 2001, p. 7.
 21. Zagdańska M., Kiejna A., Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka epizodów depresji wśród wrocławskiej młodzieży akademickiej – wyniki badania epidemiologicznego, Psychiatria Polska 2016, 50(3), pp. 631–641.
 22. Yalom I., Dar terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2010