Forms of therapy of a child with selective mutism in the environment outside the family, embedded in a behavioral therapeutic approach
PDF (English)

Słowa kluczowe

Selective mutism
selective mutism therapy
children with selective mutism at school and kindergarten

Jak cytować

Kos, E. . (2020). Forms of therapy of a child with selective mutism in the environment outside the family, embedded in a behavioral therapeutic approach. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (31), 287–304. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.31.13

Abstrakt

The aim of this study is to present the forms of work and guidelines concerning the treatment of children with selective mutism in the light of the hypothesis that selective mutism should be perceived as an anxiety disorder that appears in childhood. On the basis of a thorough review of the literature, the Author discusses the forms of educational and therapeutic interaction that can be used in the treatment of children with selective mutism in accordance with the behavioural approach, and marginally with the psychodynamic approach.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.31.13
PDF (English)

Bibliografia

Bawolska A. (2019), Dziecko z mutyzmem wybiórczym – charakterystyka zjawiska oraz sposoby przeciwdziałania trudnościom. Niepełnosprawność - Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, (33), pp. 204–212.

Bala J., Cabała M., Giese-Szczap K., Kiepiela-Koperek A., Miękina-Pindur J., Młynarska I., Pilch A., Szczęśniak S., Szyszka K. (2017), Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej, Impuls, Kraków.

Bąbel P., Ziółkowska A. (2014), Terapia behawioralna zaburzeń lękowych, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 23, pp. 3–9.

Bergman R. (2013), Treatment for Children with Selective Mutism: An Integrative Behavioral Approach, Oxford University Press, USA.

Blum N., Kell R., Starr H., Lender W., Bradley-Klug K., Osborne M., Dowrick P. (1998), Case Study: Audio Feedforward Treatment of Selective Mutism, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37(1), pp. 40–43.

Bray M., Kehle T., Lawless K., Theodore L. (2003), The relationship of self-efficacy and depression to stuttering, Am J Speech Lang Pathol., 12(4), pp. 425–431.

Bystrzanowska M. (2018), Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów, Impuls, Kraków.

Catchpole R., Young R., Baer S., Salih T. (2019), Examining a novel, parent child interaction therapy-informed, behavioral treatment of selective mutism, Journal of Anxiety Disorders, no. 66, article no: 102112.

Cohan S., Chavira D. (2008), Refining the Classification of Children with Selective Mutism: A Latent Profile Analysis, Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 37(4), pp. 770–784.

Dow S., Sonies B., Scheib D., Moss D., Leonardm H. (1995), Practical, Guidelines for the Assessment and Treatment of Selective Mutism, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, no. 34(7), pp. 836–846.

DSM-V, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed., American Psychiatric Association, 2013.

Holka-Pokorska J., Piróg-Balcerzak A., Jarema M. (2018), The controversy around the diagnosis of selective mutism – a critical analysis of three cases in the light of modern research and diagnostic criteria, Psychiatria Polska, 52(2), pp. 323–343

Holmbeck G., Lavigne J. (1992), Combining self-modeling and stimulus fading in the treatment of an electively mute child, Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 29(4), pp. 661–667.

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, Volume I, 2008.

Johnson M., Wintgens A. (2016), The Selective Mutism Resource Manual, Speechmark, London, United Kingdom.

Krohn D., Weckstein S., Wright H. (1992), A Study of the Effectiveness of a Specific Treatment for a case for Elective Mutism, Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 31(4), pp. 711–718.

Kumpulainen K. (2002), Phenomenology and treatment of selective mutism. Therapy in Practice, 16, pp. 175–180.

Kurtz S., (2019), What is Selective Mutism?, (https://www.kurtzpsychology.com/selective-mutism/what-is-selective-mutism/, date of access: 21.09.20202).

Langdon W., Starr M. (2019), Collaboration between a speech and language pathologist (SLP) and a marriage and family therapist (MFT) in treating selective mutism: a case study report, Listy klinické logopedie, 3(1), pp. 83–86.

Krysanski V. (2003), A brief review of selective mutism literature, The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 137(1), pp. 29–40.

Muris P., Ollendick T. (2015), Children Who are Anxious in Silence: A Review on Selective Mutism, the New Anxiety Disorder in DSM-5. Clin Child Fam Psychol Rev., 18(2), pp. 151–169.

Oerbeck B., Stein M., Wentzel-Larsen T., Langsrud O., Kristensen H. (2014), A randomized controlled trial of a home and school-based intervention for selective mutism – defocused communication and behavioural techniques, Child Adol Ment H-Uk, 19(3), pp. 192–198.

Oerbeck B., Stein M., Pripp A., Kristensen H. (2015), Selective mutism: follow-up study 1 year after end of treatment, Eur. Child Adolesc. Psychiatr., 24(7), pp. 757–766.

Pereira C., Ensink J, Kees, Guldener M., Kan K., de Jonge M., Lindauer R., Utens E. (2020), Effectiveness of a behavioral treatment protocol for selective mutism in children: Design of a randomized controlled trial, Contemporary Clinical Trials Communications, no. 19, article no. 100644.

Popiel A., Pragłowska E. (2009), Psychoterapia poznawczo-behawioralna – praktyka oparta na badaniach empirycznych, Psychiatria w Praktyce Klinicznej, no. 2(3), pp. 146–155.

Rozenek E., Orlof W., Nowicka Z. (2020), Mutyzm wybiórczy–opis zaburzenia i etiologia: czy wybiórczy brak mowy jest zaledwie wierzchołkiem góry lodowej?, Psychiatria Polska, 54(2), pp. 333–349.

Sharp W., Sherman C., Alan M. (2007), Selective Mutism and Anxiety: A review of the current conceptualization of the disorder, Journal of Anxiety Disorders, 21, pp. 568–579.

Stone B., Kratochwill T., Sladezcek I., Serlin R. (2002), Treatment of selective mutism: A Wong P. (2010), Selective Mutism: A Review of Etiology, Comorbidities, and Treatment, Psychiatry, 7(3), pp. 23–31.

Viana AG, Beidel DC, Rabian B (2009), Selective mutism: A review and integration of the last 15 years, Clinical Psychology Review, 29(1), pp. 57–67.