The state of Polish speech pathology and its prospects
PDF (English)

Słowa kluczowe

speech pathology
diagnosis
therapy
education
forecast

Jak cytować

Tarkowski, Z. . (2021). The state of Polish speech pathology and its prospects. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (32), 7–25. https://doi.org/10.14746/ikps.2021.32.01

Abstrakt

The article analyzes important aspects of speech pathology functioning in Poland. It focuses on many detailed issues related to the identity of the speech pathologist profession, education, specialization and standards of dealing with patients.

https://doi.org/10.14746/ikps.2021.32.01
PDF (English)

Bibliografia

Grabias S. , Perspektywy opisu zaburzeń mowy, [in:] Zaburzenia mowy, S. Grabias, M. Kurkowski (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 2001.

Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Filipiak M., Gruszczyńska K., Diagnoza psychologiczna dla potrzeb edukacji. Standardy dla psychologów pracujących w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, Harmonia Universalis, Gdańsk, 2019.

Panasiuk J., Laudacja z okazji 50-lecia pracy naukowej Pana Profesora Stanisława Grabiasa Logopedia, 2018, 47-2, pp. 9-13.

Tarkowski Z. (ed.), Patologia mowy, Harmonia Universalis, Gdańsk 2017.

Tarkowski Z (ed.), Afazjologia. Organiczne zaburzenia mowy, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2021.