What should a (neuro) logopaedic therapist know about feeding the youngest patients (0-3) with feeding disorders. Part i. Feeding (nutrition) – meaning, types, functions

Main Article Content

Renata Marciniak-Firadza

Abstrakt

Food intake is an essential element to maintain homeostasis of the body, and the way of feeding. Whereas the type of feeding in the neonatal and infancy stages influence on one side the health of children and teenagers, and next adults, and on the other side, the way of feeding newborns, infants and toddlers has great impact on the development of the orofacial area being a biomechanical base of articulation. Feeding is also a basic environmental factor having crucial influence on the development of a child’s brain. Not providing the child with all of the necessary elements and energetic needs in the prenatal stage and on the further stages of development, especially in infancy, can have a negative effect on the brain’s structural development (e.g., insufficient myelination of neurons), as well as interfere with its functions, for example, in terms of neurotransmitters. In this article, I will undertake selected aspects of feeding disorders understood as both giving food and providing food, as well as feeding the offspring with their own milk.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marciniak-Firadza, R. (2021). What should a (neuro) logopaedic therapist know about feeding the youngest patients (0-3) with feeding disorders. Part i. Feeding (nutrition) – meaning, types, functions. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (32), 27-50. https://doi.org/10.14746/ikps.2021.32.02
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Blask-Osipa A., Walkowiak J., Błędy i nieprawidłowe nawyki żywieniowe, [w:] Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, wyd. II, red. M. Krawczyński, Wydawnictwo Hepl-Med, Kraków 2015, s. 145-149.
 2. Dziechciarz P., Horvath A., Leczenie żywieniowe – enteralne i pozajelitowe, [w:] Żywienie dzieci zdrowych i chorych, red. H. Szajewska, Wydawnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2009, s. 225-230.
 3. Forestell C.A., Mennella J.A., Early determinants of fruit and vegetable acceptance. “Pediatrics” 2007, nr 120, s. 1247-1254.
 4. Ignyś I., Karmienie naturalne niemowląt, [w:] Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, wyd. II, red. M. Krawczyński, Wydawnictwo HeplMed, Kraków 2015, s. 75-86.
 5. Ignyś I., Cichy W., Karmienie sztuczne niemowląt, [w:] Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, wyd. II, red. M. Krawczyński, Wydawnictwo HeplMed, Kraków 2015, s. 87-95.
 6. Ignyś I., Demitrescu T., Żywienie enteralne i parenteralne, [w:] Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, wyd. II, red. M. Krawczyński, Wydawnictwo HeplMed, Kraków 2015, s. 23-33.
 7. Kaptur E., Sławek J., Od karmienia do mówienia. Wpływ funkcji prymarnych na rozwój mowy, „Forum Logopedy” 2017, nr 22, s. 37-41.
 8. Krawczyński M., Choroby ośrodkowego układu nerwowego, [w:] Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, wyd. II, red. M. Krawczyński, Wydawnictwo HeplMed, Kraków 2015, s. 287-291.
 9. Mackiewicz B., Znaczenie pionizacji końca języka dla poprawnej artykulacji głosek, [w:] Opieka logopedyczna od poczęcia, red. B. Rocławski, Glottispol, Gdańsk 1993, s. 73-76.
 10. Masgutowa S., Regner A., Rozwój mowy dziecka w świetle integracji sensomotorycznej, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2009.
 11. Mennella J.A., Beauchamp G.K., Flavor experiences during formula feeding are related to preferences during childhood, “Early Human Development” 2002, nr 68, s. 71-82.
 12. Obrębowski A., Wiskirska-Woźnica B., Obrębowska Z., Zaburzenia połykania w praktyce neurologopedycznej, [w:] Wprowadzenie do neurologopedii, red. A. Obrębowski, Wydawnictwo Termedia Wydawnictwa Medyczne i Specjalistyczne, Poznań 2013, s. 369-374.
 13. Pluta-Wojciechowska D., Połykanie jako jedna z niewerbalnych czynności kompleksu ustno-twarzowego, „Logopedia” 2009, 38, s. 123-151.
 14. Pluta-Wojciechowska D., Od czynności prymarnych do czynności sekundarnych, [w:] D. Pluta-Wojciechowska, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 128–129.
 15. Pluta-Wojciechowska D., Zaburzenia czynności prymarnych i artykulacji. Podstawy postępowania logopedycznego, Wydawnictwo Ergo-Sum. Bytom 2013.
 16. Poradnik żywienia niemowląt. Krok po kroku od narodzin do pierwszych urodzin, red. J. Mrukowicz, wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014.
 17. Sadowska J., Dragun G., Gutowska A., Szczepaniak R., Znaczenie prawidłowej postawy ciała podczas ćwiczeń logopedycznych, „Forum Logopedyczne” 2016, nr 24, s. 59-70.
 18. Skrzek J., Diagnoza i terapia funkcji pokarmowych w obrębie okolicy orofacjalnej – połykania, gryzienia i żucia, [w:] Wczesna interwencja logopedyczna, red. K. Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Harmonia, Gdańsk 2016, s. 337-355.
 19. Stecko E., Logopedia małego dziecka, Wydawnictwo ES, Warszawa 2013.
 20. https://sjp.pwn.pl/slowniki/
 21. Stolarczyk A., Karmienie sztuczne, [w:] Żywienie dzieci zdrowych i chorych, red. J. Socha, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, s. 81-87.
 22. Szajewska H., Karmienie piersią, [w:] Żywienie dzieci zdrowych i chorych, red. H. Szajewska, Wydawnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2009, s. 5-14.
 23. Szajewska H., Wprowadzanie pokarmów uzupełniających, [w:] Żywienie dzieci zdrowych i chorych, red. H. Szajewska, Wydawnictwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2009, s. 31-36.
 24. Szajewska H., P. Socha, A. Horvath i in., Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. „Standardy Medyczne. Pediatria” 2014, 11 (3), s. 321-338.
 25. Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie, red. M. Krawczyński, wyd. II, Wydawnictwo HeplMed, Kraków 2015.
 26. Żywienie niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym, red. H. Weker, M. Barańska, Wyd. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2014.