Between Pedagogical Therapy and Educational Support for Pupils: Discussion on Terminology and Professional Interventions in the Concept and Implementation of Inclusive Education

Main Article Content

Jolanta Baran

Abstrakt

The presented text reflects on the actions, understanding and use of terms related in particular to psychological and pedagogical support and pedagogical therapy and the role of specialists in educational institutions and inclusive teams of students. The considerations refer to the literature of both new and older one in order to compare the different conceptual and implementation of the assistance given to students with the respect to their needs. In conclusion, there have been presented a comparison of the support provided in chosen countries to the students with different developmental potentials, including disabilities, in inclusive education. It was meant in order to draw attention to specific solutions and the terminology used when psychological and pedagogical support is provided for pupils/students within the inclusive school.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Baran, J. (2021). Between Pedagogical Therapy and Educational Support for Pupils: Discussion on Terminology and Professional Interventions in the Concept and Implementation of Inclusive Education. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (32), 113-135. https://doi.org/10.14746/ikps.2021.32.07
Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Ainscow, M., From Special Education to Effective Schools for All: Widening the Agenda, (w:): (w:) Sage Handbook of Special Education, red. L. Florian, Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D.C, 2014.
 2. Baran J., Kluczowe problemy w kreowaniu procesu edukacyjnego w klasie inkluzyjnej, (w:) Inkluzívne prístupy v edukacji detí a žiakov, red. V. Kušnírová, G. Vojteková, Verbum, Ružomberok, 2018
 3. Björn P. M., Aro M., Koponen T., Fuchs L.S., Fuchs D, Response-To-Intervention in Finland and the United States: Mathematics Learning Support as an Example, (w:) Frontiers in Psychology, 2018, nr 9, s. 1- 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00800.
 4. Booth T., Ainscow M., Index for Inclusion. Developing Learning and Participation in Schools (3rd edition), Centre for Studies on Inclusive Education, Bristol UK 2011.
 5. Chrzanowska I., Szumski G., Kompetencje zawodowe – jakie wyzwania? (w:) Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, red. I. Chrzanowska, G. Szumski, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019;
 6. Czarnocka M., Diagnoza – obszary, sposoby, narzędzia, (w:) Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, red. I. Chrzanowska, G. Szumski, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019.
 7. Czujko-Moszyk E., Sukcesy fińskiego systemu edukacji, czyli dlaczego Finlandia szczyci się jednym z najlepszych systemów szkolnictwa na świecie– porównawcze studium przypadku, „Studia Edukacyjne”, 2018, nr 48, s. 349-365.
 8. Dieker L. A., Powell S., Secondary Special Education and Inclusive Practices: Pitfalls and Potential for the Success of All, (w:) Sage Handbook of Special Education, Sage: Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D.C. 2014.
 9. Dudley-Marling C., Burns M. B., Two Perspective on Inclusion in The United States. (w:) Global Education Review, 2014, vol.1, no.1. s. 14-31.
 10. Dykcik W., Formy postępowania terapeutyczno-wychowawczego, (w:) Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 11. Dykcik W., Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki, (w:) Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 12. Dykcik W., Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej, (w:) Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.
 13. Firkowska-Mankiewicz A. , Szumski G., Pedagogika specjalna i system kształcenia osób z niepełnosprawnościami w Polsce, (w:) Pedagogika specjalna, t. II, red. D. D. Smith, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2009.
 14. Gajdzica Z., Zasady organizacji kształcenia w edukacjach inkluzyjnych uczniów z niepełnosprawnością (w:) Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, 2019, nr 33, s. 26-39.
 15. Gajewska G., Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2009.
 16. Hajnicz W., Działania o charakterze wsparcia edukacyjnego, (w:) Indywidualne wsparcie edukacyjne, red. W. Hajnicz, A. Konieczna, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015,
 17. Hart S., Drummond M. J., Learning Without Limits: Constructing a Pedagogy Free From Determinist Beliefs about Ability, (w:) Sage Handbook of Special Education, red. L. Florian, Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D.C. 2014.
 18. Jachimczak B., Nauczyciel w edukacji włączającej, (w:) Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, red. I. Chrzanowska, G. Szumski, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019;
 19. Operetti, R., Walker, Z., Zhang, Y., Inclusive Education: From Targeting Groups and Schools to Achieving Quality Education as the Core of EFA. W: L. Florian. Sage Handbook of Special Education, Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D.C., 2014.
 20. Parys K., Olszewski S., Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2016.
 21. Rix J., Sheehy K., Nothing Special: The Everyday Pedagogy of Teaching (w:) Sage Handbook of Special Education, red. L. Florian, Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington D.C. 2014.
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pedagogicznej (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017 r., poz. 1591),
 23. Szafraniec G., Terapia stosowana w nauczaniu – wychowanie terapeutyczne. Dokonania i perspektywy pedagogiczne, (w:) Wychowanie – Opieka – Wsparcie. Tradycje i doświadczenia polskiej pedagogiki oraz możliwości współczesnego wykorzystania, red. M. Wójcik, Wydawnictwa Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice 2002.
 24. Szumski G., Koncepcja edukacji włączającej, (w:) Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, red. I. Chrzanowska, G. Szumski, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019.
 25. Szumski G., Zróżnicowane grupy uczniów – jakie problemy? (w:) Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, red. I. Chrzanowska, G. Szumski, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019.
 26. Trochimiak B., Terapia Dydaktyczna – założenia, (w:) Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej, nr 11, 2013, s. 123-138.
 27. Tyler ISD, Response to Intervention. Operating Guideline Handbook 2012-2013, USA, materiały pozyskane własne: wydruk.
 28. Winzer, M., Mazurek, K., Views on Inclusive Schooling: A Critical Glance at Progress and Priorities, (w:) Chosen Topics of Supporting Persons with a Disability, vol. 2, red. J. Baran, D. Baraniewicz, A., Ochman, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków, 2014.
 29. Winzer, M., Ruch na rzecz integracji: zmiana paradygmatu czy historyczne następstwo? (w:) Dylematy pedagogiki specjalnej, red. A. Rakowska, J. Baran, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2000.
 30. Zacharuk T., Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, (w:) „Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny”, nr 1 (20), s. 2-7.