Kompetencje w zakresie języka angielskiego studentów niesłyszących i słabosłyszących w opinii ich lektorów
PDF

Słowa kluczowe

deaf
hard-of-hearing
foreign language
language competences

Jak cytować

Domagała-Zyśk, E. (2015). Kompetencje w zakresie języka angielskiego studentów niesłyszących i słabosłyszących w opinii ich lektorów. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (9), 27–41. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.9.02

Abstrakt

The purpose of this paper is to present the competences of deaf and hard of hearing (DHH) students in English as a foreign language – in the opinion of their teachers. There were 19 English teachers of the deaf and hard of hearing participating in this study and they represent 11 Polish and 8 foreign universities. The participants were asked to complete a questionnaire, evaluating their DHH students’ competencies in reading, writing, lipreading/listening and speaking in English at the beginning and at the end of the students’ formal English classes at the university. The results indicate a good potential of this group of students in mastering basic language skills, but also their considerable difficulties in terms of mastering a foreign language at higher levels. The article also contains recommendations of teachers regarding teaching strategies to improve the quality of education of this group of students.

https://doi.org/10.14746/ikps.2015.9.02
PDF

Bibliografia

BAJKÓ A., KONTRA E., Language learners with special needs: An international perspective, [w:] Language learners with special needs: An international perspective, red. J. Kormos, E. Kontra, Multilingual Matters, Clevedon 2008.

BEDOIN D., English teachers of deaf and hard‐of‐hearing students in French schools: needs, barriers and strategies, “European Journal of Special Needs Education”, 26, 2011, 2.

DOMAGAŁA-ZYŚK E., Czy istnieje już surdoglottodydaktyka?, „Języki Obce w Szkole”, 4, 2003.

DOMAGAŁA-ZYŚK E., O uczeniu języka angielskiego uczniów z uszkodzeniem słuchu. „Języki Obce w Szkole”, 7, 2001.

DOMAGAŁA-ZYŚK E., Strategie nauczania języka angielskiego jako obcego uczniów z uszkodzeniami słuchu w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. „Człowiek-Niepełnosprawność-Społeczeństwo”, 3 (17), 2012.

DOMAGAŁA-ZYŚK E., Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się nauczania języków obcych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

DOMAGAŁA-ZYŚK E., Written English of Polish deaf and hard of hearing grammar school students, [w:] English as a foreign language for the deaf and hard of hearing persons in Europe, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

GULATI B., Deaf students and English – the art of teaching and learning, [w:] English as a foreign language for the deaf and hard of hearing persons in Europe, red. E. Domagała-Zyśk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

English in International Deaf Communication, red. Kellett Bidoli C.J., Ochse E. Peter Lang, Bern 2008.

KONTRA E., Language learning against the odds: retrospective accounts by Deaf adults, [w:] English as a foreign language for the deaf and hard of hearing persons in Europe, red. E. Domagała-Zyśk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Kształcenie studentów niepełnosprawnych w zakresie języków obcych. Teaching foreign languages to disabled people, red. Harań B. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005.

NABIAŁEK A., From a blackboard to an interactive whiteboard. Teaching English as a foreign language to deaf and hard of hearing students at Adam Mickiewicz University in Poznań, [w:] English as a foreign language for the deaf and hard of hearing persons in Europe, red. E. Domagała-Zyśk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.