Etiologia zaburzeń spektrum autyzmu – przegląd koncepcji
PDF

Słowa kluczowe

autism spectrum disorders
autism etiology
cencepts etiological

Jak cytować

Szmania, L. (2015). Etiologia zaburzeń spektrum autyzmu – przegląd koncepcji. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (11), 93–123. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.11.05

Abstrakt

Researches are still trying to figure out what is the real cause of autism. In the years several major concepts conceming patogenical mechanisms of this disease has not been determined. However, none of them turned out to be entirely good. The purpose of this article is to systematically review the concepts and select the ones that have been proven empirically.

https://doi.org/10.14746/ikps.2015.11.05
PDF

Bibliografia

Baron-Cohen S., Bolton P., Autyzm. Fakty, Wydawnictwo JAK, Kraków 1999.

Błeszyński J., Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu, „Szkoła Specjalna” 2007, nr 3.

Bobkowicz-Lewartowska L., Autyzm dziecięcy, zagadnienia diagnozy i terapii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000

Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition, American Psychiatric Association, Washington, DC, London, England 2012-2013.

Frith U., Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2008

Gołaska P., Etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Przegląd wybranych koncepcji, „Psychiatria i psychologia kliniczna” 2013, nr 1.

Hauser J., Dmitrzak-Węglarz M., Leksykon genetyki w psychiatrii, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań 2010.

Jagielska G., Etiologia zaburzeń autystycznych, [w:] Autyzm i zespół Aspergera, red. J. Komander, G. Jagielska, A. Bryńska., Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Kessick R., Autyzm i dieta. O czym warto wiedzieć, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2009.

Młynarska M., Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym: terapia dyskursywna a teoria umysłu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

Mowszet K., Hutyra T., Dziecko z fenyloketonurią, [w:] Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, red. B., Cytowska, B. Winczura, A.Stawarski, Impuls, Kraków 2008.

Pisula E., Autyzm. Od Badań mózgu do praktyki psychologicznej, Gdańskie Wydawnictwo

Pisula E., Autyzm. Przyczyny, symptomy, terapia, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2010.

Pisula E., Małe dziecko z autyzmem, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.

Pisula E., Danielewicz D., Terapia i edukacja osób z autyzmem – historia i dzień dzisiejszy, [w:] Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia, red. D. Danielewicz, E. Pisula, Wydawnictwo APS, Warszawa 2003.

Rynkiewicz A., Zespół Aspergera. Inny mózg, inny umysł, Wydawnictwo HARMONIA, Gdańsk 2009.

Suchowierska M., Ostaszewski P., Bąbel P., Terapia behawioralna dzieci z autyzmem.

Teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.

Talaroska M., Florkowski A., Gałecki P., Zboralski K., Psychologiczne koncepcje rozwoju autyzmu, [w:] Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia, red. T. Pietras, A. Witusik, P. Gałecki, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010.

Walsh K., Neuropsychologia kliniczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Winczura B., Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? Neurobiologiczne ścieżki zaburzeń autystycznych, [w:] Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne, red. B. Cytowska, B. Winczura, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Winczura B., Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Wojciechowska A., Koncepcje autyzmu i problemy diagnostyczne – przegląd literatury, [w:] Poznańska pedagogika specjalna. Tradycje – osiągnięcia – perspektywy, red. W. Dykcik, A. Twardowski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Wujcik, R., Porzycka A., Witusik A., Pietras T., Neurorozwojowa hipoteza autyzmu, [w:] Autyzm – epidemiologia, diagnoza i terapia, red. T. Pietras, A. Witusik, P. Gałecki, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.