(Neo)liberalne uwikłania emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki specjalnej
PDF

Słowa kluczowe

(neo)liberalism
the emancipation
special education

Jak cytować

Wlazło, M. (2015). (Neo)liberalne uwikłania emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki specjalnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (10), 33–49. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.03

Abstrakt

Education and rehabilitation of people with disabilities are included in the mainstream of social life as a realization of a particular model accounting for both human beings and human relationships. The emplacement of disability and the tasks of special edu-cation in the emancipatory paradigm implies acceptance of the principles derived from the assumptions of liberalism as a concept explaining the essence of human freedom. At the same time the emancipatory trend in the sciences of education has clearly socio-political nature, which essence is the opposition to ideological and economic domina-tion and exclusion of certain social groups. To a large extent it is the opposition to the rules of the neoliberal economy, treated as a source of social and economic crisis. This article presents the relationship between the idea of freedom and the free market in the context of the social model of disability and special education emancipatory paradigm.
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.03
PDF

Bibliografia

Barnes C., Qualitative research: valuable or irrelevant?, „Disability, Handicap and Society” 1992, no. 7(2).

Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

Barnes C., Sheldon A., „Emancipatory” Disability Research and Special Educational Needs, [w:] The Sage Handbook of Special Education, red. L. Florian, Sage, London 2007.

Bostrom N., Transhumanist Values, „Review of Contemporary Philosophy” 2005, vol. 4.

Braidotti R., Po człowieku. PWN. Warszawa 2014.

Czerepaniak-Walczak M., Miedzy dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 1995.

Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, GWP, Sopot 2006.

Foucault M., Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa 2000.

Foucault M., Narodziny biopolityki. Wykłady w Collége de France 1978-1979, PWN, Warszawa 2011.

Freire P., Pedagogy of the Oppressed, Penguin Books, Harmondsworth 1972.

Fromm E., Ucieczka od wolności, Czytelnik, Warszawa 1970.

Goodley D., Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction, Sage Publications Ltd., London 2010.

Hardt M., Negri A., Imperium, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2005.

Hołówka J., Wstęp, [w:] J.S. Mill, O rządzie reprezentatywnym, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.

Kopińska J., Beethoven z Murzasichla, „Duży Format” 2015, nr 42(1153).

Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Impuls, Kraków 2010.

Marcuse H., Człowiek jednowymiarowy: badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego, PIW. Warszawa 1991.

Mill J.S., Utylitaryzm; O wolności, PWN, Warszawa 2005.

Oliver M., Changing the social relations of research production, „Disability, Handicap and Society” 1992, no. 2(7).

Podgórska-Jachnik D., Głusi. Emancypacje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedago-gicznej w Łodzi, Łódź 2013.

Pomian K., Krótka historia nierówności między ludźmi na przykładzie Europy, Instytut Książki, Kraków 2015.

Potulicka E., Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Regana do Baracka Obamy, Impuls, Kraków 2014.

Rancière J., Na brzegach politycznego, Wydawnictwo Korporacja Ha!art, Kraków 2008.

Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, PWN, Warszawa 2014.

Szpila A., Łebki od szpilki, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 2005.

Working Futures: Disabled People, Policy and Social Inclusion, red. Roulstone A., Barnes C., The Policy Press, Bristol 2005.

Żółkowska T., Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektual-ną. Uwarunkowania i obszary, Wydawnictwo Oficyna in Plus, Szczecin 2004.