Nr 10 (2015)

WPROWADZENIE

Beata Cytowska, Piotr Plichta
7-11
Wprowadzenie
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.01
PDF

ARTYKUŁY

Dorota Podgórska-Jachnik
15-32
Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna – kluczowe kategorie w emancypacyjnym dyskursie niepełnosprawności
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.02
PDF
Marcin Wlazło
33-49
(Neo)liberalne uwikłania emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki specjalnej
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.03
PDF
Joanna Konarska
51-71
Emancypacja jako nowy nurt rehabilitacji
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.04
PDF
Joanna Buława-Halasz
73-87
Emancypacja osób autystycznych. Wprowadzenie do zagadnienia
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.05
PDF
Agata Jakubas
89-110
„Kobietą być, to być kobietą” – piętno „niepełnosprawnej płci”1 w doświadczeniach kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do środowiskowego domu samopomocy
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.06
PDF
Małgorzata Walkiewicz-Krutak
111-126
Wyzwania emancypacyjne w kontekście autonomii dorosłych osób z niepełnosprawnością wzroku
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.07
PDF
Kornelia Czerwińska
127-153
Wątki emancypacyjne w biegu życia osoby stopniowo tracącej wzrok
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.08
PDF
Agnieszka Sokołowska-Kasperiuk
155-180
Blaski i cienie życia dorosłej osoby ociemniałej w kontekście przystosowania się do niepełnosprawności. Studium przypadku
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.09
PDF
Iwona Konieczna
181-197
Choroba przewlekła jako przeszkoda w osiąganiu niezależności u dzieci
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.10
PDF