Międzynarodowa Konferencja w ramach projektu „Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury” „Kultura jest dla wszystkich” Wrocław, 18–19 kwietnia 2016 r.
PDF

Jak cytować

Gładyszewska-Cylulko, J. (2015). Międzynarodowa Konferencja w ramach projektu „Islandia i Polska przeciw wykluczeniu z kultury” „Kultura jest dla wszystkich” Wrocław, 18–19 kwietnia 2016 r. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (10), 220–222. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.13

Abstrakt

abstrakt
https://doi.org/10.14746/ikps.2015.10.13
PDF