Kształtowanie kompetencji emancypacyjnych w Salach Doświadczania Świata. Idea Snoezelen i jej wyjście naprzeciw potrzebom podopiecznego
PDF

Słowa kluczowe

Snoezelen
Multisensory Environments (MSE)
autonomy
emancipatory competencies

Jak cytować

Bagińska, P. (2016). Kształtowanie kompetencji emancypacyjnych w Salach Doświadczania Świata. Idea Snoezelen i jej wyjście naprzeciw potrzebom podopiecznego. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (12), 13–30. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.01

Abstrakt

In this article the author illustrates an idea of Snoezelen (Multisensory Environments, polish: Sala Doświadczania Świata), while describing its potential for stimulating self-awareness and autonomy of its users. She analyses the main motives of creators of Snoezelen, to expose the influence of their attitudes towards an importance of basic human rights of people with every disability level on contemporary popularity and usefulness of Snoezelen for variety of recipients. She then examines the meaning of each of the main principles of Snoezelen Room, to hightlight a connection between Snoezelen and the development of independence and self-esteem of its users. The conclusion of this analysis, as well as a personal experience of the author in using the Snoezelen method, allowed to frame an idea of the process of gaining individual autonomy in the environment of Snoezelen Room.

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.01
PDF

Bibliografia

Czerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna: rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

Dudała D., Kompetencje społeczne w kształceniu na poziomie szkoły wyższej, „Biuletyn KRD” 2013, nr 12.

Goryniak, M., Funkcja Emancypacyjna Szkoły, „Edukacja i Dialog” 1998, nr 3.

Krause A., Teoretyczne inspiracje pedagogiki specjalnej – pedagogika emancypacyjna, „Studia Edukacyjne” 2013, nr 28.

Mrugalska K., Edukacja dzieci głęboko upośledzonych umysłowo. Z doświadczeń Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, [w:] Edukacja dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim: materiały z konferencji szkoleniowej, Konstancin 12–13 października 1995, red. M. Piszczek, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1996.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Smrokowska-Reichmann A., Snoezelen – Sala Doświadczania Świata: kompendium opiekuna i terapeuty, Fundacja Rosa, Wrocław 2013.

Verheul A., Hulsegge J., Snoezelen, Nieco Inny Świat, tłum. A. Smrokowska, Gielas Rehabilitation-Technik GmbH, Kraków 1993.

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Zawiślak A., Snoezelen – geneza i pionierskie działania na świecie, [w:] Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną – w ujęciu pedagogicznym, red. D. Baczała, J. Binnebesel, J. Błeszyński, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 2008.