Pressto.

Nagłowek strony

Nr 12 (2016)

Spis treści

ARTYKUŁY

Kształtowanie kompetencji emancypacyjnych w Salach Doświadczania Świata. Idea Snoezelen i jej wyjście naprzeciw potrzebom podopiecznego PDF
Paula Bagińska 13-30
Szkoła ogólnodostępna jako środowisko odkrywania podstaw własnej tożsamości przez uczniów z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym PDF
Karol Bidziński 31-59
Nauczanie kierowane jako metoda rozwijająca samodzielność oraz autonomię dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną PDF
Beata Cytowska 61-83
Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną – od akceptacji do wsparcia PDF
Agnieszka Drzazga 85-98
W poszukiwaniu drogi do emancypacji – godność osoby starszej i ageizm w świetle koncepcji praw człowieka oraz w perspektywie rozwoju współczesnego społeczeństwa PDF
Bernadeta Szczupał, Kiriakos Chatzipentidis 99-118
Osobowościowe uwarunkowania procesu emancypacji osób z niepełnosprawnością wzrokową PDF
Joanna Gładyszewska-Cylulko 119-133
W poszukiwaniu drogi do emancypacji – oczekiwania niesłyszących PDF
Iwona Jagoszewska 135-163
Znaczenie ruchu rodziców w procesie emancypacji osób niepełnosprawnych intelektualnie PDF
Łukasz Koperski 165-184

ARTYKUŁY OBCOJĘZYCZNE

From the segregation to the inclusion: Ukrainian realities of the education PDF
Alla Kolypayeva 187–194
Bоспи- тание в социуме толерантности к детям-инвалидам с психофизическими наруше- ниями PDF
Alexander Muller Ruvimovich, Lisovskaya Tatiana Viktorovna 195-211
Wyzwolenie czy uzależnienie? Problem pośrednictwa językowego i nowych obszarów niesamodzielności w komunikacji osób niepełnosprawnych PDF
Dorota Podgórska-Jachnik 213-227

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością” Ustroń, 18–19 kwietnia 2016 r. PDF
Magdalena Wysocka-Olempska 231-234


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo