Nr 12 (2016)

ARTYKUŁY

Paula Bagińska
13-30
Kształtowanie kompetencji emancypacyjnych w Salach Doświadczania Świata. Idea Snoezelen i jej wyjście naprzeciw potrzebom podopiecznego
https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.01
PDF
Karol Bidziński
31-59
Szkoła ogólnodostępna jako środowisko odkrywania podstaw własnej tożsamości przez uczniów z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym
https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.02
PDF
Beata Cytowska
61-83
Nauczanie kierowane jako metoda rozwijająca samodzielność oraz autonomię dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.03
PDF
Agnieszka Drzazga
85-98
Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną – od akceptacji do wsparcia
https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.04
PDF
Bernadeta Szczupał, Kiriakos Chatzipentidis
99-118
W poszukiwaniu drogi do emancypacji – godność osoby starszej i ageizm w świetle koncepcji praw człowieka oraz w perspektywie rozwoju współczesnego społeczeństwa
https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.05
PDF
Joanna Gładyszewska-Cylulko
119-133
Osobowościowe uwarunkowania procesu emancypacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.06
PDF
Iwona Jagoszewska
135-163
W poszukiwaniu drogi do emancypacji – oczekiwania niesłyszących
https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.07
PDF
Łukasz Koperski
165-184
Znaczenie ruchu rodziców w procesie emancypacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.08
PDF