Znaczenie ruchu rodziców w procesie emancypacji osób niepełnosprawnych intelektualnie
PDF

Słowa kluczowe

intellectual disability
movement of parents
social support

Jak cytować

Koperski, Łukasz. (2016). Znaczenie ruchu rodziców w procesie emancypacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (12), 165–184. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.08

Abstrakt

This article consists of three parts. The first made the characteristics of paradigm shifts in the perception of intellectual disability – from the medical model to the social and political and disability in terms of emancipation. The second part is dedicated to the rear movement of parents of persons with disabilities in a sociological theory of social movements and contemporary understanding of new forms of community. The third section presents the most important stages of development of the movement of parents of persons with disabilities in Poland since the 60s to today, indicating the author's classification functions that they perform in the context of emancipation. The author at the beginning of the article poses the question of the role of parents in motion the creation of conditions for the emancipation of people with intellectual disabilities.At the same time it indicates that the movement of the parents may contribute to the emancipation of people with disabilities, by presenting them as autonomous individuals who deserve equal treatment, to support their autonomy and strengthening the sense of agency. Initiatives taken by the parents, or established with their participation entities, they tend to emphasize the role of socio professional people with intellectual disabilities. The change at the same time is the media image of the same disabilities as people with talents, skills, resources or social skills at a high level. On the other hand, the movement of the parents may also contribute to the limitations of the emancipation of people with intellectual disabilities. The emphasis on the social question could result in the presentation and reception with disabilities as dependent, in need of constant care – a consequence as a category helpless in life and socially. Indication of the emancipation of people with disabilities through active participation of parents in the public discourse enables better draw public attention to disability, which may contribute to the better understanding.

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.08
PDF

Bibliografia

Abramowska E.B., Taka dobra historia… Czterdzieści lat działań rodziców na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Warszawa 2013.

Anderson B., Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.

Adamson M., Borgos S., This Mighty Dream: Social Protest Movements in the United States, Routledge & Kegan Paul, Boston 1984.

Beck U., Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2004.

Billé M., Niepełnosprawność intelektualna. Od ignorancji do obywatelstwa − działalność stowarzyszeń rodziców, [w:] Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne. Raport z badań, Warszawa 2014.

Bosisio Fazzi L., Stowarzyszenia rodziców we Włoszech. Historia, rola i funkcja społeczna w zapewnieniu praw i dobrej jakości życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne. Raport z badań, Warszawa 2014.

Blumer H., Coolective behavior, [w:] Principles of Sociology, Random House, red. A. McClung Lee, Nowy Jork 1951.

Bradley, V.J. Evolution of a new service paradigm, [w:] Creating individual support for people with development disabilities, red. V.J. Bradley, J.W.A. Shbaugh, B.C. Baney, Paul H. Brookies Publishing Co., Baltimore, London, Sydney 1994.

Firkowska-Mankiewicz A., Zmiana paradygmatu w postrzeganiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną – od pacjenta do obywatela, [w:] Osoby niepełnosprawne a media cyfrowe. Z pogranicza teorii i praktyki, red. A. Andrzejwska, J. Bednarek, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

Foster M., Taub Dryndak., D., Rola rzecznictwa i organizacji typu non-profit w tworzeniu i wdrażaniu usług dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Stanach Zjednoczonych, [w:] Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne. Raport z badań, Warszawa 2014.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Hrynkiewicz J., Ruchy i inicjatywy społeczne w sferze socjalnej, [w:] Zaradność społeczna: z badań nad społecznymi inicjatywami w dziedzinie rozwiązywania problemów Polski lat osiemdziesiątych, red. J. Kwaśniewski, R. Sobiech, J. Zamecka, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.

Knoll J., From Comunity-Based Alternatives to Inclusion Communities, “Inclusive Communities” 1 (1).

Koperski Ł., E-pomoc dla e-rodziców dzieci z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” nr 3, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa.

Macionis J., Sociology, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1987.

Maffesoli M., Le temps des tribus. Le déclin de l’individualisme dans les sociétés postmodernes, La Table Ronde, Paris 2000.

Marody M., A. Giza-Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Nakowe Scholar, Warszawa 2004.

Morris P., Community beyond tradition, [w:] Detraditionalization. Critical Reflections on Authority and Identity, red. P. Heelas, S. Lash, P. Morris, Blackwell Publishers, Oxford 1996.

Olesova N., Wpływ społeczeństwa obywatelskiego na jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne. Raport z badań, Warszawa 2014.

Ostrowska A., Sikorska J., Gąciarz B., Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2001.

Rucht D., Themes, logics, and arenas of social movements: a structural approach, [w:] International Social Movement Research, t. 1, red. L. Kriesberg, JAI Press, Syracuse.

Sokołowska M., Ostrowska A., Socjologia kalectwa i rehabilitacji, Ossolineum, Warszawa 1976.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2005.

Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo „Znak”, Kraków 2010.

Toënnies F., Wspólnota i stowarzyszenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988.

Touraine A., The self-production of Society, University of Chicago Press, Chicago 1977.

Touraine A., The Voice and the Eye, Cambridge University Press, Cambridge 1981.

Wittel A., Towards a network society, „Theory, Culture and Society” 2001, t. 18, nr 6.