Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością” Ustroń, 18–19 kwietnia 2016 r.
PDF

Jak cytować

Wysocka-Olempska, M. (2016). Sprawozdanie z XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „O nauki zaangażowane – w praktykę edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób z niepełnosprawnością” Ustroń, 18–19 kwietnia 2016 r. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (12), 231–234. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.12
https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.12
PDF