From the segregation to the inclusion: Ukrainian realities of the education
PDF

Słowa kluczowe

children with special psychological and physical needs
educational process
inclusion
inclusive education
special education

Jak cytować

Kolypayeva, A. (2016). From the segregation to the inclusion: Ukrainian realities of the education. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (12), 187–194. https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.09

Abstrakt

Artykuł opisuje strategię ukraińskiej transformacji dotyczącej polityki edukacyjnej w zakresie włączania (inkluzji) – najważniejszej innowacji pedagogicznej XX w. Zauważalne jest, że idea uczenia we wspólnym nurcie nabiera właściwego znaczenia i staje się fundamentalną kategorią dydaktyczną. Wprowadzanie jej w życie ma złożony charakter, wymaga pogłębionego namysłu, rozwoju oraz wdrażania rozwiązań prawnych, programów zawierających treści psychologiczne, pedagogiczne i społeczne.

https://doi.org/10.14746/ikps.2016.12.09
PDF

Bibliografia

Andrews J., Lupart J. (2000) The Inclusive Classroom. Educating Exceptional Children. The University of Calgary: Nelson Thomson Learning

Armstrong F., Armstrong D., Barton L., (Eds.) (2000) Inclusive Education: Policy, Context and Comparative Perspectives. London.

Deppeler J., Loreman T., & Sharma U. (2005). Reconceptualising specialist support services in inclusive classrooms, Australasian Journal of Special Education, 29 (2). 117–127.

Natsionalna doktryna rozvytku osvity v Ukraini u ХХІ stolitti [National Doctrine of the Development of Education in Ukraine for the 21st century] (2004). Osvita Ukrainy [Ukrainian Education], 5, p. 5

The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education adopted by the World Conference on Special Needs Education: Access and Quality, Salamanca, Spain, 7–10 June 1994 [Ukrainian translation] (2000). Kyiv

United Nations Children’s Fund (UNICEF) (2005), Children and Disability in Transition in CEE/CIS and Baltic States.