Recenzenci

Rok 2021

Cyrill Brosch,
Mária Ladányi,
Nawoja Mikolajczyk-Matyja,
Gábor Simon,
Bengt-Arne Wickstr
öm

Rok 2015

Jerzy Bańczerowski
Konrad Juszczyk 
Maciej Karpiński 
Barbara Konat 
Nicole Nau 
Paweł Nowakowski 
Krzysztof Stroński 
Władysław Zabrocki 

Rok 2014

Prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski (Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu)
Prof. dr Kyong-geun Oh (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Aleksandra Matulewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Janusz Taborek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Władysław Zabrocki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. Roman Lewicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Prof. Park Jong-seong (Chungnam National University, Korea Południowa)
dr inż. Marek Matulewski (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
dr Karolina Gortych-Michalak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Konrad Juszczyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Karolina Waliszewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Victoria Kamasa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Rok 2013

Prof. dr hab. Andrzej Sieradzki (Instytut Filologii Polskiej; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. dr hab. K. Kleszczowa (Instytut Języka Polskiego; Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Prof. dr hab. Tomasz Lisowski: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Małgorzata Święcicka: Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie
Prof. dr hab. Paweł Nowak: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Prof. dr hab. Lesław Łabudzki (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski (Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu)
dr Robert Kamieniarz (Przewodniczący Komisji Kultury Łowieckiej)
dr Tomasz Sobalak (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)