OPIS CZASOPISMA

INDEKSOWANE W:

JSTOR; CEEOL; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


DOI: 10.14746/il
ISSN: 1426-188X ISSN (online): 1733-1757

Aktualizacja platformy PRESSto

2019-12-10

W dniach 11- 20.12.2019r. będzie przeprowadzana aktualizacja platformy PRESSto oraz dostosowanie interfejsu witryny do kolejnej wersji systemu OJS3. W związku z tymi pracami uprzejmie prosimy o o niewprowadzanie nowych artykułów i kont użytkowników. Przerwa w działaniu będzie dotyczyła również obsługi pełnego procesu redakcyjnego. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem,

Redakcja PRESSto

Finansowanie czasopisma

2017-12-31


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Investigationes Linguisticae vol. 8-26 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Tom 41 (2018)

Papers delivered at the International Conference on Asian Linguistics Nguyen Tat Thanh University, Ho Chi Minh City. Edited by Szymon Grzelak.

Opublikowane: 2019-12-11

Wyświetl wszystkie numery