Investigationes Linguisticae

Aktualny numer

Tom 48 (2024)
Opublikowany 2024 marca 28

Celem Investigationes Linguisticae jest upowszechnianie zarówno krajowych, jak i zagranicznych osiągnięć w dziedzinie lingwistyki, ze szczególnym naciskiem na: językoznawstwo ogólne, językoznawstwo porównawcze, językoznawstwo stosowane, językoznawstwo matematyczne, językoznawstwo korpusowe, językoznawstwo kognitywne, interlingwistyka, etnolingwistykę, socjolingwistykę, psycholingwistykę, neurolingwistykę, badania komunikacji i kultury.

INDEKSOWANE W:
JSTOR; CEEOL; Google Scholar; WorldCat

 

DOI: 10.14746/il
ISSN: 1426-188X
ISSN (online): 1733-1757

 

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD  2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0) 
CC_by-nc/4.0 

Ogłoszenia

Finansowanie czasopisma


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Investigationes Linguisticae vol. 8-26 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.


Więcej…

2017 grudnia 31
Wyświetl wszystkie wydania