OPIS CZASOPISMA

INDEKSOWANE W:

JSTOR; CEEOL; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


ISSN: 1426-188X ISSN (online): 1733-1757

Finansowanie czasopisma

2017-12-31


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Investigationes Linguisticae vol. 8-26 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Nr 45 (2021)

Wyświetl wszystkie numery