Pressto.

Nagłowek strony

Investigationes Linguisticae

Baner

OPIS CZASOPISMA

INDEKSOWANE W:

JSTOR; CEEOL; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:


DOI: 10.14746/il
ISSN: 1426-188X ISSN (online): 1733-1757

Aktualności

 

Finansowanie czasopisma

 


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Investigationes Linguisticae vol. 8-26 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 
Opublikowane: 2017-12-31
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo