Kontakt

INVESTIGATIONES LINGUISTICAE

Wydział Etnolingwistyki
Adam Mickiewicz University
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4, pok. 218
61-874 Poznań
tel. +48 61829 36 63
fax +48 61829 36 62
POLAND

Główna osoba do kontaktu

Agata Wolarska-Sobocińska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii

Wsparcie techniczne

Pressto