Kontakt

INVESTIGATIONES LINGUISTICAE Institute of Linguistics Adam Mickiewicz University Collegium Novum Al. Niepodległości 4, pok. 218 61-874 Poznań tel. 829-36-63 fax 829-36-62 POLAND

Główna osoba do kontaktu

Agata Wolarska-Sobocińska
dr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii

Wsparcie techniczne

Pressto