Kontakt

INVESTIGATIONES LINGUISTICAE

Institute of Linguistics
Adam Mickiewicz University
Collegium Novum
Al. Niepodległości 4, pok. 218
61-874 Poznań
tel. 829-36-63
fax 829-36-62
POLAND

e-mail: m.koz@amu.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Agata Wolarska-Sobocińska
dr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Neofilologii

Wsparcie techniczne

Pressto