Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Władysław Zabrocki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katedra  Metodologii Lingwistyki wladyslaw.zabrocki@amu.edu.pl

Redaktor prowadzący

dr Agata Wolarska
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Etnolingwistyki
agata.wolarska@amu.edu.pl

Zespół redakcyjny

prof. Ilona Koutny (UAM, Poznań)

dr Ida Stria (UW, Warszawa)

Redaktor językowy

mgr Michael Farris (UAM, Poznań)

Redaktor działu - Językoznawstwo ogólne

dr Szymon Grzelak (UAM, Poznań)

Redaktor działu – Językoznawstwo porównawcze

prof. UJ dr hab. Norbert Ostrowski

Redaktor działu – Językoznawstwo stosowane

prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński (UAM, Poznań)

Redaktor działu – Językoznawstwo matematyczne

dr Dorota Lipowska (UAM, Poznań)

Rada naukowa

prof. dr hab. Maria Steffen-Batogowa (UAM, Poznań)

prof. dr hab. Piotr Wierzchoń (UAM, Poznań)

prof. Jan Chromy (Uniwersytet Karola, Praga)

prof. Saartje Verbeke (Uniwersytet w Gandawie, Gandawa)

prof. UAM dr hab. Grażyna Demenko (UAM, Poznań)

prof. UAM dr hab. Mirosław Górny (UAM, Poznań)

prof. UAM dr hab. Piotr Nowak (UAM, Poznań)

prof. UAM dr hab. Michał Szczyszek (UAM, Poznań)

dr hab. Paweł Nowakowski (UAM, Poznań)

prof. Probal Dasgupta (Calcutta, India)

prof. Sabine Fiedler (Leipzig University, Germany) 

prof. Grant Goodall (University of California, San Diego, USA)

prof. Mária Ladányi (Eötvös University, Budapest, Hungary)