Redaktor naczelny

prof. dr hab. Władysław Zabrocki, (UAM, Poznań)

Redaktor prowadzący

dr Agata Wolarska, UAM, Polska

Redaktor językowy

mgr Michael Farris, Polska

Redaktor działu - Językoznawstwo ogólne

dr Szymon Grzelak

Redaktor działu – Językoznawstwo porównawcze

prof. UAM dr hab. Norbert Ostrowski

Redaktor działu – Językoznawstwo stosowane

prof. UAM dr hab. Maciej Karpiński

Redaktor działu – Językoznawstwo matematyczne

dr Dorota Lipowska

Rada naukowa

prof. dr hab. Maria Steffen-Batogowa, (UAM, Poznań)

prof. dr hab. Piotr Wierzchoń, (UAM, Poznań)

prof. Jan Chromy, (Uniwersytet Karola, Praga)

prof. Saartje Verbeke, (Uniwersytet w Gandawie, Gandawa)

prof. UAM dr hab. Grażyna Demenko, (UAM, Poznań)

prof. UAM dr hab. Mirosław Górny, (UAM, Poznań)

prof. UAM dr hab. Piotr Nowak, (UAM, Poznań)

dr hab. Michał Szczyszek, (UAM, Poznań)

dr Paweł Nowakowski, (UAM, Poznań)