Pressto.

Nagłowek strony

Aktualności

Finansowanie czasopisma

 


Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma Investigationes Linguisticae vol. 8-26 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 
Opublikowane: 2017-12-31
 
1 - 1 z 1 elementów


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo