Wymiary kultury a grzeczność w języku
PDF

Jak cytować

Zięba A. (2010). Wymiary kultury a grzeczność w języku. Investigationes Linguisticae, 22, 157–165. https://doi.org/10.14746/il.2010.22.9

Abstrakt

This article dwells on the relationship between expressions of politeness such as forms of address, greetings and parting phrases, apologies, advice, curses, etc. and cultural differences presented within the framework of Geert Hofstede’s 5D model. The author discusses the impact that culture has on politeness in language and proves her point by giving examples of the influence of individualism and collectivism, power distance, femininity and masculinity as well as uncertainty avoidance on the way politeness is expressed in different cultures. Also the relationship between the usage of plural and singular form is studied.
https://doi.org/10.14746/il.2010.22.9
PDF

Bibliografia

Adamska, Agata, Waluch-de la Torre, Edyta. 2005. Grzeczność iberyjska a polska. W: Marcjanik, Małgorzata (red.). Grzeczność nasza i obca. Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 133-152.

Berenyine Sztanko, Ella, Sztankone Stryjniak, Elżbieta. 2005. Grzeczność po węgiersku. W: Marcjanik, Małgorzata (red.). Grzeczność nasza i obca. Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 183-196.

Charciarek, Andrzej. 2005. Porównanie wybranych językowych form grzecznościowych polskich, czeskich i rosyjskich. W: Marcjanik, Małgorzata (red.). Grzeczność nasza i obca. Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 103-122.

Danecki, Janusz. 2005. Grzeczność w świecie arabskim. W: Marcjanik, Małgorzata (red.). Grzeczność nasza i obca. Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 239-250.

Grabowska, Monika. 2005. Francuzi w oczach polskich licealistów. W: Marcjanik, Małgorzata (red.). Grzeczność nasza i obca. Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 25-42.

Hall, Edward. 2001. Ukryty wymiar. Muza SA, Warszawa.

Hofstede, Geert. 2000. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu [Cultures and organizations : software of the mind]. Tłum. Małgorzata Durska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Hofstede, Geert. Geert Hofstede™ Cultural Dimensions. 05.05.2010, http://www.geert-hofstede.com/index.shtml

Hsu, Francis. 1948. Under the Ancestors' Shadow: Chinese Culture and Personality. Columbia University Press, New York.

Kanayama, Tomoko, Cooper-Chen, Anne. 2005. Hofstede’s Masculinity / Femininity Dimension and the Pregnancy of Princess Masako: An Analysis of Japanese and International Newspaper. Keio Communication Review Nr 27. 05.05.2010, http://www.mediacom.keio.ac.jp/publication/pdf2005/review27/kanayama.pdf

Marcjanik, Małgorzata (red.). Grzeczność nasza i obca. Wydawnictwo Trio, Warszawa.

Nagórko, Alicja. 2005. Grzeczność wasza i nasza. W: Marcjanik, Małgorzata (red.). Grzeczność nasza i obca. Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 69-86.

Ngoc, Huu. 2004. Traditional Miscellany. Viet Nam News. 3.03.2007, http://vietnamnews.vnanet.vn/2004-08/28/Columns/Traditional%20Miscellany.htm

Szmilichowski, Andrzej. 2005. Dym z komina sąsiada. Grzeczność po szwedzku. W: Marcjanik, Małgorzata (red.). Grzeczność nasza i obca. Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 197-218.

Szostkiewicz, Adam. 2005. „Hello, how are you”. Angielska grzeczność nieodświętna. W: Marcjanik, Małgorzata (red.). Grzeczność nasza i obca., Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 87-102.

Tomaszkiewicz, Teresa. 2005. Grzeczność francuska na tle koncepcji grzeczności językowej. W: Marcjanik, Małgorzata (red.). Grzeczność nasza i obca. Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 11-24.

Tomiczek, Eugeniusz. 2005. Grzeczność nasza i niemiecka. W: Marcjanik, Małgorzata (red.). Grzeczność nasza i obca. Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 43-68.

Warakomska, Dorota. 2005. Grzeczność w Stanach Zjednoczonych. W: Marcjanik, Małgorzata (red.). Grzeczność nasza i obca. Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 263-282.

Wasylewicz, Jacek. 2005. Grzeczność holenderska w oczach Polaka. W: Marcjanik, Małgorzata (red.). Grzeczność nasza i obca. Wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 153-174.

Wierzbicka, Anna. 1991. Cross-Cultural Pragmatics The Semantics of Human Interaction. Mouton de Gruyter, Berlin, Nowy Jork, s. 25-65.