Agriculture and Law in Japanese Society Rolnictwo i prawo w społeczeństwie japońskim

Main Article Content

Shinji Shimogaki

Abstrakt

This study analyzes the changes in farmland system in Japan. The main policy of post-World War II Japan was regulation of the transfer lease or ownership of farmland, and the conversion of agricultural land into non-agricultural land considering the importance of farmlands. Paradoxically, this policy created some problems, such subdivision of farmland and ownerless lands. To address these problems, the Farmland Intermediary Management Institution was established in 2014 to accelerate farmland concentration and intensify the power of core farmers. In 2016, The Agricultural Land Act was reformed to make it easier for stock companies to own farmland. And, ICT has enabled us to visualize and verbalize tacit knowledge. This study explores the outcomes of these reforms and other unanswered issues.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Shimogaki, S. (2020). Agriculture and Law in Japanese Society: Rolnictwo i prawo w społeczeństwie japońskim. Investigationes Linguisticae, (43), 15-24. https://doi.org/10.14746/il.2019.43.2
Dział
Artykuły
Biogram autora

Shinji Shimogaki

Artykuł analizuje zmiany w japońskim systemie pól uprawnych. Głównym podejściem powojennej Japonii były przepisy dotyczące przeniesienia dzierżawy lub własności pól uprawnych oraz odrolnienie ziemi. Paradoksalnie, podejście to doprowadziło do powstania takich problemów jak podział ziemi uprawnej i ziem niczyich. W celu przyspieszenia koncentracji gruntów rolnych i wzmocnienia siły rolników wieloobszarowych powołano w 2014 roku Instytut Zarządzania Użytkami Rolnymi. W roku 2016 zreformowano ustawę o gruntach rolnych aby ułatwić spółkom akcyjnym posiadanie gruntów rolnych, podczas gdy technologie ICT pozwoliły na zwizualizowanie i wyrażenie wiedzy ukrytej. Artykuł bada m.in. wyniki tych reform.

Referencje

  1. Agricultural Bureau, Dept. of Agriculture and Commerce. 1914. Outlines of agriculture in Japan.
  2. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 2018. Summary of the Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan. http://www.maff.go.jp/e/data/publish/index.html#Annual
  3. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries. 2015. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries' Intellectual Property Strategy 2020.
  4. Takagi, M., Naito, Y. 2017. Kaiteiban Chikujokaisetsu Nochihou. Taisei Shuppansha.
  5. Tagami, M. 2015. Protection of Traditional knowledge. Jurist, Vol. 1521.
  6. Watanabe, T. 2015. On the Aim of The Public Intermediate Organization for Farmland Consolidation. Research on Agricultural Law, Vol. 50: pp. 129–140.
  7. WIPO (World Intellectual Property Organization). Traditional Knowledge and Intellectual Property – Background Brief, http://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/tk_ip.html
  8. WIPO (World Intellectual Property Organization), http://www.wipo.int/tk/en/tk/
  9. WIPO (World Intellectual Property Organization), http://www.wipo.int/tk/en/tk/