Current Status of and Challenges in Regional Policies in Japan Współczesny status japońskiej polityki regionalnej i stojące przed nią wyzwania

Main Article Content

Munenori Ichishima

Abstrakt

This study aims to explain current regional policies in Japan and to explore challenges in relation to the same. Specifically, I will focus on regional revitalisation policies implemented by the Abe cabinet since 2014 and examine whether grants for regional revitalisation policies are distributed in a way that political scientists have disputed for a long time. From the perspective of public policy analyses in political science, I will conduct statistical analyses by using aggregated data of local municipalities in Japan. Thus, I will clarify the current status of and challenges related to regional policies in Japan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ichishima, M. (2020). Current Status of and Challenges in Regional Policies in Japan: Współczesny status japońskiej polityki regionalnej i stojące przed nią wyzwania. Investigationes Linguisticae, (43), 25-33. https://doi.org/10.14746/il.2019.43.3
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Centre of Area Studies in Hosei University and Yoshiyuki Okamoto eds. 2017. Chiiki Kasseika to Innovation –EU Syuyokoku no Jirei Kenkyu–. Huyoshobosyuppan.
 2. Chiu, Hon-yee. 1993. Nihon no Rieki Bunpai Seisaku to Jiminto no Shihai. Senkyo Kenkyu, vol. 8, pp. 66-84.
 3. Doi, Takero. 2000. Chiho Zaisei no Seijikeizaigaku. Toyokeizaisinposya.
 4. Doi, Takero and Masahiro Ashiya. 1997. Kokkosisyutsukin Bunpai to Seiken Yoto tono Kankei. Nihon Keizai Kenkyu, Vol. 34, pp. 180-195.
 5. Fujimoto, Yukio, et al. 1983. Yosan Haibun to Seijiteki Yoso. Kokyo Sentaku no Kenkyu, Vol. 3, pp. 56-67.
 6. Hashimoto, Koshi ed. 2015. Chiho Sousei no Riron to Jissen –Chiiki Kasseika System Ron–. Soseisya.
 7. Hori, Kaname. 1996. Nihon Seiji no Jissyo Bunseki. Tokai University Press.
 8. Kaneko, Isamu. 2016. Chiho Sousei to Shometsu no Syakaigaku –Nihon no Community no Yukue–. Minervashobo.
 9. Kobayashi, Yoshiaki. 1997. Gendai Nihon no Seiji Katei. University of Tokyo Press.
 10. Nakato, Yasutoshi. 2016. Kaso Chiiki Saisei no Senryaku –Chiho Sousei kara Chiho Saisei he–. Daigakukyoikusyuppan.
 11. Nakayama, Toru. 2016. Jinko Gensyo to Chiiki no Saihen –Chiho Sousei・Renkei Chukaku Toshiken・Compact City. Jichitaikenkyusya.
 12. Onizuka, Naoko. 1997. Seihu no Hojokin Haibun ni okeru Seijiteki Youso ni tsuite. Hogaku Seijigaku Ronkyu, Vol. 33, pp. 297-318.
 13. Takayose, Shozo. 2015. “Chiho Sousei” de Chiho Syometsu ha Soshi Dekiruka –Chiho Sousei Saku to Hojokin Kaikaku–. Kojinnotomosya.
 14. The Asahi Shimbun Company. 2014. Asahi Shimbun de Miru 2014 Sosenkyo no Subete. The Asahi Shimbun Company.
 15. Yaoita, Shunpei. 2017. Chiho Sousei no Sogoseisakuron. Keisoshobo.