Przysłowia ludowe i ich kontekst kulturowy w odniesieniu do żywności i żywienia w arabskich dialektach Āzaẖ i Mārdīn

Main Article Content

Michael Abdalla

Abstrakt

This draft is an attempt to group and analyze the content of maxims, expressions, utterances, phrases, aphorisms and formulations which refer – directly or indirectly – to agriculture and raising animals as well as to the widely understood traditions and the culture of feeding among the inhabitants of the two ancient Assyrian towns in southeastern Turkey: Āzaẖ and Mārdīn. This type of folk prose is very popular in the Middle East. Even though the procurement of food and the preparation of meals belong likely to the most important human cares and take most of the time particularly of the populations living in villages, the group of proverbs concerning the analyzed topic in each collection is only about 8% of the total.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Abdalla, M. (2015). Przysłowia ludowe i ich kontekst kulturowy w odniesieniu do żywności i żywienia w arabskich dialektach Āzaẖ i Mārdīn. Investigationes Linguisticae, (32), 1-18. https://doi.org/10.14746/il.2015.32.1
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Abdalla, M. 1994. Milk in the Rural Culture of Contemporary Assyrians in the Middle East. w: P. Lysaght (Ed.) Milk and Milk Products from the Medieval to Modern Times. Edinburg: Canongate Press.
 2. Abdalla, M. 2004. Wild Growing Plants in the Cuisine of Modern Assyrians in the Eastern Syrian-Turkish Borderland. Journal of Assyrian Academic Studies, vol. 18, no. 2.
 3. Abdalla, M. 2008. The Fate of Āzaḫ: An Assyrian Town in Ṭūr ‘Abdīn, Turkey. Journal of Assyrian Academic Studies, vol. 22, no. 1.
 4. Abdalla, M. 2013. Yüzyilin Ortalari ile I. Dünya Savasi Arasinda Mardin ve Halki: Yabanci Misyonerlerin ve Eski Sakinlerin İzahlari. w: E. Ayvaz, A. Yilmaz (Eds) Mardin Tebliğleri: Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansi. Istanbul: Hrant Dink Vakfi Yayinlari.
 5. Asmar, Ǧ. M. 1991. Ḥikam Az-zamān fi amṯāl as-Suriān [Mądrości wszechczasów w przysłowiach Asyryjczyków]. Qāməšlī (Syria).
 6. Bāqir, Ṭ. 1967. Muqaddima fī adab al-‘irāq al-qadīm [Wstęp do literatury starożytnego Iraku]. Bagdad: Uniwersytet Bagdadzki.
 7. Bār Armaltō, I. 1927. Salwā ar-raʼidīn fī amṯāl Mārdīn [Pocieszenie dla spragnionych w przysłowiach Mārdīnu]. Bejrut.
 8. Bašīr, A. 1953. Qāmūs fi al-lahǧe al-azẖēniyye [Słownik dialektu āzāẖskiego]. Qāməšlī (Syria).
 9. Dōlabānī, F. Y. 1962. Taš‘īṯō w maṯle d-Aḥīqār ḥākīmō [Biografia i przysłowia mędrcy Ahiqara]. Mārdīn.
 10. Isḥāq, L. 1994. Amṯāl min Bāzəbde - ‘arḍ wa taḥlīl [Przysłowia z Bāzəbde – przegląd i analiza]. Qāməšlī (Syria).
 11. Jastrow, O. 1969. Arabische Textproben aus Mardin und Asex. Dans Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG). 119.
 12. Maqsi, C. B-Ḫ. 2011. Ḫayat fë Azëx: Xalf l Farman w fë waqt l Farman [Życie w Āzaḫ przed i w latach holocaustu]. J. Beṯ-Sawoce (Ed.). Södertälje: Beṯ-Froso Nsibin.
 13. Socin, A. 1904. Der Arabische Dialekt von Mōsul und Märdīn. Leipzig.
 14. Taymūr, A. 1986. Al-Amṯā1 aš-ša‘biyya [Przysłowia ludowe]. Kair: Al-Ahrām.
 15. Tezel, A. 2003. Comparative Etymological Studies in the Western Neo-Syriac (Ṭūrōyo) Lexicon. Studia Semitica Upsaliensia 18, Uppsala Universitet.
 16. Tronina, A. 2011. w: M. Starowieyski (Ed.) Apokalipsy syryjskie. Kraków: WAM.
 17. Wittrich, M. 2001. Der arabische Dialekt von Āzəx. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.