Rzeczownikowość a czasownikowość kategorii słowotwórczych rzeczownika w języku polskim

Main Article Content

Michał Szczyszek

Abstrakt

The article has one aim: research correlation between Nisbett’s conception of geography of thought and its linguistic confirmations, on the word-formation level. I analysed word-formation categories of Polish noun. Thesis about Western property of Polish derivative system (and polish thought, categorization) take the confirmation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczyszek, M. (2013). Rzeczownikowość a czasownikowość kategorii słowotwórczych rzeczownika w języku polskim. Investigationes Linguisticae, (29), 1-8. https://doi.org/10.14746/il.2013.29.1
Dział
Językoznawstwo ogólne

Bibliografia

 1. Anusiewicz, J., Skawiński, J. 1998. Słownik polszczyzny potocznej. Warszawa-Wrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 2. Bańko, M. 2011. Wykłady z polskiej fleksji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 3. Grzegorczykowa, R. 1979. Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 4. Grzegorczykowa, R., Puzynina, J. 1984. Słowotwórstwo rzeczowników. W: Urbańczyk, S. (red.). 1984.
 5. Gramatyka współczesnego języka polskiego. t. II: Grzegorczykowa, R., Laskowski, R., Wróbel., H. 1984.
 6. Morfologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 332-407
 7. Kita, M., Polański, E. 2002. Człowiek w krainie słów. Słownik tematyczny języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne GRAFPUNKT.
 8. Kleszczowa, K. 2010. Historycznie o podstawach słowotwórczych polskich rzeczowników. LingVaria nr 2, s. 1-9.
 9. Nisbett, R.E. 2009. Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej, przekł. E. Wojtych. Sopot: Wydawnictwo „Smak Słowa”.
 10. Szczyszek M. (w druku), Słowotwórcze przejawy wspólnoty komunikacyjnej (na przykładzie języka polskiego).
 11. Walczak-Mikołajczakowa, M., 2000. Słowotwórstwo agentywnych nazw osobowych w języku polskim, rosyjskim i bułgarskim. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
 12. Waszakowa, K. 2005. Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.