EinFach Logistik. Nauczanie niemieckiego języka logistyki – źródła inspiracji oraz nowe wyzwania dla logistyków i germanistów

Main Article Content

Karol Górski
Tomasz Janiak

Abstrakt

Driven by sociolinguistic inspirations, the authors make an attempt to assess the teaching of German logistics language in Poland for professional purposes against a broadly understood logistic education and emphasize the aspect of close correlation of the linguistic training outcome with the labor market demand. The intention of the authors is to highlight an important component of the education environment, namely the need to interrelate the proper content-oriented knowledge with linguistic skills of the logistic secondary school students and the university level students dealing with logistics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Górski, K., & Janiak, T. (2016). EinFach Logistik. Nauczanie niemieckiego języka logistyki – źródła inspiracji oraz nowe wyzwania dla logistyków i germanistów. Investigationes Linguisticae, (33), 15-28. https://doi.org/10.14746/il.2016.33.3
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Cholewa, J. 2013. Nauczanie języków specjalistycznych wczoraj i dziś. Języki Obce w Szkole. Nr 3. s. 75-80.
 2. Gajewska, E., Sowa, M. 2014. LSP, FOS, Fachsprache … Dydaktyka języków specjalistycznych. Lublin: Wydawnictwo Werset.
 3. Hoffmann, L. 1976. Kommunikationsmittel Fachsprache. Eine Einführung. Berlin.
 4. Keidel, P., Borchert, F., Janiak, T. 2013. Thesaurus Logistik. Eine neue Dimension des Logistikmanagements. Glottodidactica. An International Journal of Applied Lingustics. Vol. XL/2. pp. 7-19.
 5. Janiak, T., Neumann, G., Aus der Mark, M. 2012. Meine Logistik. Język nie-miecki dla logistyków. wyd. 2. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 6. Matulewska, A., Matulewski, M. 2012. My Logistics. Język angielski dla logi-styków. wyd. 2. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 7. Ligara, B., Szupelak, W. 2012. Lingwistyka i dydaktyka języków specjali-stycznych na przykładzie języka biznesu. Podejście porównawcze. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 8. Lukszyn, J., Zmarzer, W. 2006. Teoretyczne podstawy terminologii. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschod¬niosłowiańskich, Katedra Języków Specjalistycznych.
 9. Pfohl, H.-Chr. 1998. Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 10. Podstawa programowa kształcenia w za¬wodzie technik logistyk. MEN, War-szawa 2004. Źródło: www.koweziu.pl (dostęp 15.06.2015).
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku. Dz.U. z dnia 17 lutego 2012 r. poz. 184.
 12. Świekatowski, R., Arciszewski, R. 2004. Program nauczania. Technik logistyk. Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.