Profesjolekt hotelarski w mediach na przykładzie pisma menedżerów hoteli – „Biznes Hotel”

Main Article Content

Joanna Smól

Abstrakt

The article presents the main features of hotel professiolect on the basis of a paper “Business Hotel”, aimed at hotel managers. The basic considerations are preceded by the introduction of the term professiolect as well as features of media messages which confront with the specificity of specialized texts. The main purpose of this article is to characterize hotel professiolect in its variety used in media, particularly at the lexical level (borrowings, professional vocabulary, acronyms) and to indicate the main semantic areas which the analyzed lexemes fall under.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Smól, J. (2016). Profesjolekt hotelarski w mediach na przykładzie pisma menedżerów hoteli – „Biznes Hotel”. Investigationes Linguisticae, (33), 55-67. https://doi.org/10.14746/il.2016.33.6
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Bieńkuński, S., Dutlinger J., Zarzycki A. 1962. Hotelarstwo. Kraków: Wy-dawnictwo Dolnośląskie.
  2. Grabias, S. 1997. Język w zachowaniach społecznych. Lublin: Wydawnic-two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  3. Grabias, S. 2001. Środowiskowe i zawodowe odmiany języka – socjolekty. w: Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
  4. Grucza, S. 2009. Kategoryzacja języków (specjalistycznych) w świetle an-tropocentrycznej teorii języków ludzkich. w: Komunikacja specjali-styczna, Nr 2, s. 15–30.
  5. Lipczuk, R. 1999. Internacjonalizmy a fałszywi przyjaciele tłumacza. w: Język a kultura, t. 7. Wrocław.
  6. Murmann, J. 2014. Profesjolekt branży turystycznej, czyli o specyficznych cechach zawodowego języka turystyki, w: Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Nr 47, s. 47–57.
  7. Sawicka, A. 2009. Krótka charakterystyka języków specjalistycznych. w: Komunikacja specjalistyczna, Nr 2, s. 188-198.
  8. Wesołowska, D. 1958. Leksykalizacja skrótowców. w: Język Polski, Nr XXXVIII, s. 339–354.
  9. Witaszek-Samborska, M. 1992. Wyrazy obcego pochodzenia we współczesnej polszczyźnie. Na podstawie słowników frekwencyjnych. Poznań: Wydawnictwo Nakom.