Problematyka polskiej leksyki ogólnej w świetle Nisbettowskiej koncepcji geograficzno-kulturowych uwarunkowań myślenia

Main Article Content

Ewa Rudnicka

Abstrakt

The article deals with Nisbett’s conception of geography of thought and its linguistic confirmations. Basing on Nisbett’s theses the problem of Polish mentality and language is concerned. That is why lexis and some others linguistic aspects are analysed in purpose to find the answer for the question if Polish thought is more like Asian or more like Western. The main focus for research is the grammatical structure of Polish lexis, the percentage of polysemous words in Polish language and the generic usage of Polish nouns.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rudnicka, E. (2013). Problematyka polskiej leksyki ogólnej w świetle Nisbettowskiej koncepcji geograficzno-kulturowych uwarunkowań myślenia. Investigationes Linguisticae, (29), 9-26. https://doi.org/10.14746/il.2013.29.2
Dział
Językoznawstwo ogólne

Bibliografia

 1. Buttler, D. 1977a. Polskie słownictwo potoczne. I. Cechy fonetyczne i fleksyjne leksemów. II. Słowotwórstwo. W: Poradnik Językowy, z. 3, s. 89-98
 2. Buttler, D. 1977b. Polskie słownictwo potoczne. III. Charakterystyka leksykalnosemantyczna zasobu słownikowego. W: Poradnik Językowy, z. 4, s. 153-163
 3. Buttler, D., Markowski, A. 1988. Słownictwo wspólnoodmianowe, książkowe i potoczne współczesnej polszczyzny. W: Anusiewicz, J., Bartmiński, J. (red.). 1988. Język a kultura, t. 1. Wrocław, s. 179-205
 4. Dubisz, S. 2003: Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2. Warszawa: PWN
 5. Głowiński, M. (red.) 1980. Język i społeczeństwo, przekł. J. Arnold, K. Biskupski, K.
 6. Falicka, J. Faryno, M. Łukasiewicz. Warszawa: Czytelnik
 7. Grolewska, D., Rachocka, J. 2005. Slogan reklamowy, czyli jak skutecznie zachęcać do zakupów, http://www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=312286
 8. Markowski, A. 1992a. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. I. Wrocław: Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”
 9. Markowski, A. 1992b. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny, t. II. Dodatki.
 10. Wrocław: Wydawnictwo „Wiedza o kulturze”
 11. Mizerski, W. (red.). 2000: Język polski. Encyklopedia w tabelach. Warszawa: Wydawnictwo Adamantan
 12. Nisbett, R.E. 2009. Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej, przekł. E. Wojtych. Sopot: Wydawnictwo „Smak Słowa”
 13. Saloni, Z. 1988. Struktura gramatyczna słownictwa zawartego w „Słowniku języka polskiego PAN” pod red. W. Doroszewskiego – zestawienie liczbowe. W: Saloni, Z. (red.). 1988. Studia z polskiej leksykografii współczesnej, t. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 149-161