Składniowe wyznaczniki przynależności kulturowej

Main Article Content

Andrzej Moroz

Abstrakt

The starting point for the discussion is the hypothesis of Richard E. Nisbett about differences of thinking and communication systems between people of the East and the West. It is significant that these differences have specific linguistic markers, on syntactic level as well. Therefore, the aim of this text is an attempt to answer the question: how the syntactic subsystem of the contemporary Polish language is located in indicated dichotomy. It appears that the answer is not easy and requires consideration of many aspects of this problem. The final conclusion, however, tends to the statement that the Polish syntax is the complex unit and includes the features of both communication systems – east and west – but we can notice the gravity to the West.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Moroz, A. (2013). Składniowe wyznaczniki przynależności kulturowej. Investigationes Linguisticae, (29), 37-49. https://doi.org/10.14746/il.2013.29.4
Dział
Językoznawstwo ogólne

Referencje

 1. Bobrowski I., Składniowy model polszczyzny, Kraków (2005).
 2. Bogusławski A., Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences, Warszawa (1977).
 3. Bogusławski A., O pojęciu wyjaśniania i wyjaśnianiu w lingwistyce, Biuletyn PTJ XL, s. 45–51 (1983).
 4. Derwojedowa M., Porządek linearny składników zdania elementarnego w języku polskim, Warszawa (2000).
 5. Karolak S., Składnia wyrażeń predykatywnych, [w:] Z. Topolińska (red.) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa (1984).
 6. Karolak K., Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa (2002).
 7. Klemensiewicz Z., Lokalizacja podmiotu i orzeczenia w zdaniach izolowanych, Biuletyn PTJ IX, s. 8–20 (1949).
 8. Klemensiewicz Z., Zarys składni polskiej, Warszawa (1967).
 9. Mielczuk I., Oпыт теории лингвистических моделей Смысл ⇔ Текст. Семантика, синтаксис [Opyt teorii lingvisticzeskich modelej „smysl ⇔ tekst”. Siemantika, sintaksis], Moskva (1974).
 10. Mielczuk I., Dependency syntax: theory and practice, New York (1988).
 11. Moroz A., Strukturalna charakterystyka konstrukcji składniowych zawierających składnik zerowy, Toruń (2002).
 12. Niesbett R. E., Geografia myślenia, Sopot (2009).
 13. Pisarkowa K., Składnia rozmowy telefonicznej, Wrocław (1975).
 14. Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R. L., Lewandowska-Tomaszczyk B., Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa (2012).
 15. Saloni Z., Cechy składniowe polskiego czasownika, Wrocław (1976).
 16. Saloni Z., Świdziński M., Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa (1998).
 17. Saussure de F., Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa (1991).
 18. Świdziński M., Elipsa w gramatyce formalnej współczesnej polszczyzny pisanej, Prace Filologiczne XXXIII, s. 357–364 (1986).
 19. Świdziński M., Własności składniowe wypowiedników polskich, Warszawa (1996).
 20. Wajszczuk J., O metatekście, Warszawa (2005).
 21. Zabrocki L., Wspólnoty komunikatywne w genezie i rozwoju języka niemieckiego. Część 1. Prehistoria języka niemieckiego, Wrocław (1963).
 22. Zaron Z., Problemy składni funkcjonalnej, Warszawa (2009).