Percepcyjna ocena zrozumiałości mowy realizowanej przez dzieci niesłyszące poddawane kształceniu w szkole specjalnej

Main Article Content

Janusz Kleśta

Abstrakt

Data on the intelligibility of deaf speech presented in the literature differ considerably from paper to paper. The aim of the present research was to determine the intelligibility levels for speech signal produced by Polish profoundly-deaf children and to compare the obtained results with the available data as well as finding out whether the method of speech sample elicitation applied has a statistically significant influence on the results achieved in this area.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kleśta, J. (2004). Percepcyjna ocena zrozumiałości mowy realizowanej przez dzieci niesłyszące poddawane kształceniu w szkole specjalnej. Investigationes Linguisticae, 10, 28-41. https://doi.org/10.14746/il.2004.10.3
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Baran, J. 1980. Rewalidacja głuchych, [w:] Hulek, A. (red.) Pedagogika rewalidacyjna. Warszawa: PWN.
 2. Domarecka-Malinowska, E. 1991. O ograniczeniach językowych uczniów głuchych, Biuletyn Audiofonologii,3, str. 57 - 62.
 3. Dziemidowicz, Cz. 1996. Dziecko głuche i język ojczysty, Polski Komitet Audiofonologii. Bydgoszcz: Wydawnictwo Tahan.
 4. Eckert, U. 1994. Znaczenie i warunki rozwoju języka słownego w kształceniu osób z wadami słuchu, [w:] S. Grabias (red.) Głuchota a Język. Lublin: UMCS, str. 63 - 70.
 5. Fornby, C., Monsen, R. B. 1981. Long-term average speech spectra for normal and hearing-impaired adolescents, Journal o f the Acoustical Society o f America, vol. 71, No 1, Jan 1982, str. 196 - 202.
 6. Gałkowski, T. 1994. Stan rehabilitacji oraz potrzeby osób z uszkodzonym słuchem, [w:] S. Grabias (red.)
 7. Głuchota a Język. Lublin: UMCS, str. 11 - 31.
 8. Golanowska, M. 1999. Test artykulacyjny dla dzieci w wieku 2;0 do 3;0 lat, materiały Instytutu Językoznawstwa UAM w Poznaniu.
 9. Góralówna, M. 1994. Czynniki decydujące o rozwoju językowym dziecka z uszkodzonym słuchem, [w:] S.
 10. Grabias (red.) Głuchota a Język. Lublin: UMCS, str. 59 - 62.
 11. Grunwell, P. 1987. Clinical Phonology. London: Croom Helm.
 12. Hoffmann, B. 1987. Surdopedagogika. Warszawa: PWN.
 13. Jassem, W. 1973. Podstawy Fonetyki Akustycznej. Warszawa: PWN.
 14. Kleśta, J. 2002. Charakterystyka akustyczna cech segmentalnych mowy dzieci niesłysłyszących, dysertacja doktorska dostępna w Bibliotece UAM w Poznaniu.
 15. Koester, L. S. 1994. Early interactions and the socioemotional development of deaf infants, Early Development and Parenting, vol. 3 (1) , str. 51 - 60.
 16. Krajna, E. 1998. Lingwistyczne podstawy opracowania logopedycznego testu artykulacyjnego. Investigationes Linguisticae, vol. IV, str. 5 - 22.
 17. Krakowiak, K., Panasiuk, M. 1992. Umiejętności komunikacyjne dziecka z uszkodzonym słuchem,
 18. Komunikacja językowa i je j zaburzenia, t. 3, Lublin: UMCS.
 19. Krakowiak, K. 1995. Fonogesty jako narzędzie formowania języka u dzieci z uszkodzonym słuchem,
 20. Komunikacja językowa i je j zaburzenia, cz. 9, Lublin: UMCS.
 21. Kurkowski, Z. M. 1994. Przegląd metod kształcenia mowy u dzieci z uszkodzonym słuchem, w: Grabias, S. (red.) Głuchota a Język. Lublin: UMCS, str. 71 - 94.
 22. Levitt, H. 1972. Acoustic analysis of deaf speech using digital processing techniques, IEEE, vol. AU-20, No 1, str. 35 - 41.
 23. Okalidou, A., Harris, K.S. 1999. A comparison of intergestural patterns in deaf and hearing adult speakers: implications from an acoustic analysis of disyllables, Journal o f the Acoustical Society o f America, 106(1), July 1999, str. 394 - 410.
 24. Perier, O. 1991. Biologiczne konsekwencje wczesnej deprywacji słuchowej, Biuletyn Audiofonologii, t. 3, str. 5 - 17.
 25. Piaget, J. 1992. Mowa i malenie dziecka. Warszawa: PWN.
 26. Pietrzak, W. 1994. Różne drogi poznawania języka przez dzieci z wadą słuchu [w:] S. Grabias (red.) Głuchota a Język. Lublin: UMCS, str. 95 - 104.
 27. Prillwitz, S. 1996. Język, komunikacja i zdolności poznawcze niesłys^cych, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 28. Pruszewicz, A. 2000a. Diagnostyka ogólna zaburzeń słuchu, Zarys Audiologii Klinicznej, Wydanie II. Poznań: Wydawnictwo AM, str. 324 - 338.
 29. Pruszewicz, A. 2000b. Diagnostyka zaburzeń słuchu u dzieci, Zarys Audiologii Klinicznej, Wydanie II. Pozmań: Wydawnictwo AM, str. 338 - 346.
 30. Rakowska, A. 1994. Natywizm Chomsky’ego a uczenie się języka przez głuchych, [w:] S. Grabias (red.), Głuchota a Mzyk. UMCS, Lublin, str. 115 - 130.
 31. Szczepankowski, B. 1994. Stosunek środowiska niesłyszących do edukacji oralnej — badania, które trzeba podjąć [w:] Grabias, S. (red.) Głuchota a Język. Lublin: UMCS, str. 105 - 114.
 32. Wygotski, L. S. 1989. Myślenie i mowa, PWN, Warszawa.