Reduplikacje jako uniwersalium jezykowe

Main Article Content

Dorota Antoniak

Abstrakt

The aim of this paper is to give a cross linguistic comparative study on reduplication. Different definitions and theories are collected here to show how complex the case of this simple process is. By presenting a wide range of functions it performs in the world languages, it will be shown that reduplication plays an important role in communication and even that it should be seen as part of Universal Grammar.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Antoniak, D. (2005). Reduplikacje jako uniwersalium jezykowe. Investigationes Linguisticae, 12, 1-16. https://doi.org/10.14746/il.2005.12.2
Dział
Artykuły

Referencje

 1. André, J. 1978. Les mots à redoublement en latin, Paris: Klincksieck.
 2. Atlas jezyków. 1998. Comrie, B., Matthews, S., Polinsky, M. (Ed.) Poznan: Atena.
 3. Apte, M. 1968. Reduplication, echo formation and onomatopoeia in Marathi. Poona: Deccan College.
 4. Baldi, P., Dawar, Ch. 2000. Creative processes. [In:] G. Booji, Ch. Lechmann, J. Mugdan (Ed.) Morphology – An International Handbook on Inflection and Word-Formation, vol. 1, Berlin/ New York: Walter de Gruyter, pp. 970-972.
 5. Bhaskararao, P. 1977. Reduplication and onomtopoeia in telugu. Poona: Deccan College.
 6. Botha, R. 1988. Form and meaning in word formation. A study of Afrikaans reduplication. Cambridge, etc.: Cambridge University Press.
 7. Bzdega, A. 1962. Struktura zdwojenia. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Jezykoznawczego, vol. XXI, pp. 115-125.
 8. Crystal, D. 1987. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Dienhart, J. 2003. Stress in Reduplicative Compounds: mish-mash or hocus-pocus? Odense University: EBSCO Publishing.
 10. EJO. Encyklopedia Jezykoznawstwa Ogólnego. 2003. Polanski, K. (red.), Wrocław, etc.: Ossolineum .
 11. Fabricius, A. 1998. A Comparative Survey of Reduplication in Australian Languages. München: Lincom Europa.
 12. Iwasaki, S., Ingkaphirom, P. 2005. A Reference Grammar of Tai. Cambridge: Cambridge University Press.
 13. Jespersen, O. 1974. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI: Morphology. London: Allen.
 14. Hockett, Ch. F. 1979. Zagadnienie uniwersaliów w jezyku. [In:] H. Kurkowska, A. Weinsberg (Ed.) Jezykoznawstwo strukturalne. Warszawa, pp. 209-228.
 15. Klima, E., Bellugi, U. 1979. The Signs of Language. Cambridge (Ma, USA)/ Londyn (UK): Harvard University Press.
 16. Kopalinski, W. 1999. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojezycznych. Warszawa: Muza SA.
 17. Kouwenberg, S., LaCharité, D. 2001. The Iconic Interpretations of Reduplication: Issues in the Study of Reduplication in Caribbean Creole Languages. [In:] European Journal of English Studies, Vol. 5, No. 1, pp. 59–80.
 18. Lindström, J. 1999. Vackert, vackert!: Syntaktisk reduplikation i svenskan. Helsingfors: Studier i Nordisk Filologi.
 19. Łobacz, P. w druku. Prawidłowy rozwój mowy dziecka. [In:] T. Gałkowski, E. Szelag, G. Jastrzebowska (Ed.) Wprowadzenie do neurologopedii. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 20. Marantz, A. 1994. Reduplication. [In:] R. E. Asher (Ed.) The Encyclopedia of Language and Linguistics, vol. 7, Oxford, etc.: Pergamon Press.
 21. Moravcsik, E. 1999. Reduplication. [In:] W. Bright (Ed.) International Encyclopedia of Linguistics, vol. 3, New York/Oxford: Oxford Uni. Press, pp. 323-324.
 22. Perlin, J., Szczepankowski, B. 1992. Polski jezyk migowy. Opis lingwistyczny. Warszawa: WSiP.
 23. PSWP. Praktyczny Słownik Współczesnej Polszczyzny. 2002. Zgółkowa, H. (red.), tom 35, Poznan: Kurpisz.
 24. Smyth, D. 2002. Thai. An Essential Grammar. Londyn/ New York: Routledge.
 25. Thun, N. 1963. Reduplicative Words in English. A Study of Formations of the Types tick-tick, hurly-burly and shillyshally. Uppsala-Lund: C. Bloms.
 26. Wheatley, H. 1866. A Dictionary of Reduplicated Words in the English Language. London/ Berlin: Asher and Co.
 27. Wierzbicka, A. 1999. Włoska reduplikacja. Pragmatyka miedzykulturowa i semantyka illokucyjna. [In:] Jezyk – umysł – kultura. Wybór prac pod red. Jerzego Bartminskiego. Warszawa: PWN, pp. 270-299.
 28. Wiltshire, C., Marantz, A. 2000. Reduplication. [In:] G. Booji, Ch. Lechmann, J. Mugdan (Ed.) Morphology – An International Handbook on Inflection and Word-Formation, vol. 1, Berlin/ New York: Walter de Gruyter, pp. 557-567.
 29. Yamaguchi, N. 2002. Inu wa ‘biyo’ to naiteita. Nihongo wa giongo - gitaigo ga omoshiroi. Tokio: Kobunsha.