Obraz Grecji w mowie wyzwolenczej Georgiosa Papandreu z 18 pazdziernika 1944 r.

Main Article Content

Karolina Gortych

Abstrakt

In the first part of the article some remarks about rhetoric in politics are presented. The second part is the first Polish translation of Georgios Papandreou’s speech of 18 February 1944. The third part includes a commentary with reference to rhetorical methods of argumentation used in the translated speech.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gortych, K. (2005). Obraz Grecji w mowie wyzwolenczej Georgiosa Papandreu z 18 pazdziernika 1944 r. Investigationes Linguisticae, 12, 97-109. https://doi.org/10.14746/il.2005.12.9
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Anderson R. Dean Jr. 2000, Glossary o f Greek Rhetorical Terms Connected to Methods of Argumentation, Figures and Tropes from Anaximenes to Quintylian, Peeters: Peeters Utigeverij
 2. Arystoteles 2004, Retoryka, przekład H. Podbielski, Warszawa: PWN.
 3. Arystoteles 1973 Ustrój polityczny Aten, przekład L. Piotrowicz, Kraków: PWN
 4. Brzeziński A. M. 2002, Grecja, Warszawa: TRIO
 5. Clogg R. 1992, A Concise History o f Greece, Cambridge: Cambridge University Press
 6. Kennedy G. A. 1980, Classical Rhetoric andits Christian and Secular tradition from Ancient to Modern Times, Chapel Hill: Cambridge University Press
 7. Hansen M. H. 1999, Demokracja ateńska w czasach Demostenesa, przekład R. Kulesza, Warszawa: DiG.
 8. Kennedy G. A. 1991, Aristotle. A theory o f civil discourse, New York: Oxford University Press
 9. Korolko M. 1990, Sztuka retoryki, Warszawa: Wiedza Powszechna
 10. Lausberg H. 2002, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przekład A. Gorzkowski, Bydgoszcz: Hommini
 11. Tukidydes 2003, Wojna peloponeska, przekład K. Kumaniecki, Warszawa: Czytelnik
 12. Łanowski J., ks. Starowieyski M. 1996, Literatura Grecji Starożytnej, Warszawa: PWN
 13. Vittis M. 2003, Iazop^a zqę NeoeXXnviKĄę Aoyoze^aę, A©HNA: EKAOZEIZ OAYZZEAZ.
 14. Woodhouse C. M. 1998, MODERN GREECE. A short History, London: Faber and Faber Limited.
 15. Ziomek J. 1990, Retoryka opisowa, Wrocław: Ossolineum.