Niewerbalne elementy aktów mowy

Main Article Content

Ewa Jarmołowicz

Abstrakt

The purpose of the article is an attempt to more widely perceive speech acts which are usually associated only with the category of verbal behaviour. The article is a supplement to J.L. Austin’s Speech Act Theory. It is an extension of his theory of the study of nonverbal aspects of the speech act. The aim of the article is to demonstrate that the speech act is realized not only by speech but also by nonverbal elements which express, or coexpress with words, the speaker’s intentions. The examples of communication situations presented in the article serve to indicate the important function and permanent presence of the nonverbal dimension of the speech act, thereby showing that the nonverbal aspect should not be avoided when analysing speech acts or discussing theory.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jarmołowicz, E. (2005). Niewerbalne elementy aktów mowy. Investigationes Linguisticae, 12, 89-96. https://doi.org/10.14746/il.2005.12.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Austin, J.L. 1976. How to Do Things with Words. London: Oxford University Press
 2. Austin, J.L.1993. Mówienie i poznawanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Griffin, E. 2003. Podstawy komunikacji społecznej. Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4. Habermas, J. 1999. Teoria działania komunikacyjnego, t. I i II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Kmita, J. 1973. Wykłady z logiki i metodologii nauk dla studentów wydziałów humanistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Kneblewski, R.A. 1980. Komunikacja werbalna i niewerbalna w aspekcie filozoficznym: Rozwaania metodologiczne w kierunku teorii aktów mowy [w:] A. Schaff (red.) Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki, Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
 7. McNeill, D. 1995. Hand and Mind. What Gestures Reveal about Thought. Chicago: The University of Chicago Press.
 8. Lyons, J. 1981. Language and Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Lyons, J. 1984. Semantyka, t.1 i 2, Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
 10. Necki, Z. 2000. Komunikacja miedzyludzka. Kraków: Antykwa.
 11. Pisarkowa, K. 1994. Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii jezyka. Wybór zagadnien. Kraków: Polska Akademia Nauk
 12. Polanski, K. (red.) 1999. Encyklopedia jezykoznawstwa ogólnego, Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolinskich – Wydawnictwo.
 13. Searle, J.R. 1987. Czynnosci mowy. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
 14. Searle, J.R. 1999. Umysł, jezyk, społeczenstwo. Warszawa: CiS
 15. Zgółka, T. 1988. Jezyk wsród wartosci. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie.