Colorado Literacy Tutor jako pomoc w nauce i doskonaleniu czytania w jezyku angielskim dla polskich dzieci

Main Article Content

Konrad Juszczyk

Abstrakt

The article below is a short presentation of Colorado Literacy Tutor (CLT ) to Polish readers. CLT is a computer program built to help children in developing literacy skills in English. The main advantage of CLT is the deployment of animated highly interactive interface that enhances both human-computer interaction and the student’s learning performance. Designed to help American children, CLT is capable to serve as a learning tool for all children who need to practice reading in English. Since teaching English to Polish children is common in almost all elementary schools and some kindergartens, CLT provides an ideal test bed for research on how Polish children acquire reading abilities in English. The main components of CLT are presented and their impact on reading acquisition is explained. A short preliminary report on author’s pilot study is also given.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Juszczyk, K. (2005). Colorado Literacy Tutor jako pomoc w nauce i doskonaleniu czytania w jezyku angielskim dla polskich dzieci. Investigationes Linguisticae, 12, 44-61. https://doi.org/10.14746/il.2005.12.5
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Bogacka, A. 2006. Dziubalska-Kołaczyk, K., Krynicki, G., Pietrala, D., Wypych, M. (2006)
 2. General and Task-Specific Corpus Resources for Polish Adult earners of English. [w:] Proceedings of the LREC 2006 Conference. Genua, Włochy
 3. Cassirer, E. 2oo4. Symbol i jezyk. Poznan: Wydawnictwo Naukowe Wyszej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu.
 4. Cole, R., et al. 2003. Perceptive Animated Interfaces: First Steps Toward a New Paradigm for Human Computer Interaction [w:] Proceedings of the IEEE: Special Issue on Multimodal Human Computer Interface. artykuł dostepny w Internecie pod adresem: http://CSLR.colorado.edu/beginweb/perceptive_animated_interfaces/perceptive_animated_interfaces.html
 5. Czarnik, J. 2004. Elementarze prapradziadków: Wystawa w Galerii Ksiaki [w:] Biuletyn EBIB (red. Boena Bednarek-Michalska) Nr 3/2004 (54) marzec. - Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2004. artykuł dostepny w Internecie pod adresem: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/54/czarnik.php.
 6. Daniels, M. 2001. Dancing with words: signing for hearing children’s literacy. Westport: Bergin & Garvey.
 7. Dziubalska-Kołaczyk, K., Bogacka, A., Pietrala, D., Wypych, M., Krynicki, G. (2006). PELT: An English language tutorial system for Polish speakers. [w:] Proceedings of the MultiLing Conference. Stellenbosch, South Africa.
 8. Gregory, M. 2005. Google’s books online under fire BBC News. artykuł dostepny w Internecie pod adresem: http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/4576827.stm
 9. Kail, R. V, Cavanaugh, J., 2004. Human development: a life-span view. 3rd ed. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth.
 10. Kaminska, K. 1999. Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA
 11. Karpinski, M. 1998. Psycholingwistyczne aspekty komunikacji człowiek-komputer. Poznan: UAM.
 12. Krasowicz-Kupis, G. 2004. Rozwój swiadomosci jezykowej dziecka. Lublin: UMCS.
 13. Łobacz, P. 1996. Swiadomosc fonologiczna dzieci. [w:] Biuletin de la Societe Polonaise de Linguistique, fasc. LII.
 14. Rocławski, B. [nie podano roku wydania] Klocki LOGO. do zabawy i nauki wymowy, czytania, pisania, ortografii i matematyki Gdansk: Biblioteczka Pedagogiczna – Glottispol Gdansk.
 15. Taboł, S., 2005. Istota czytania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 16. Takahashi, T., Takeda, H. 2001. TelMeA: An Asynchronous Community System with Avatar-like Agents [w:] International Conference on Human-Computer Interaction (International Federation for Information Processing). Human-computer interaction: INTERACT ‘01: IFIP TC.13 International Conference on Human-Comupter Interaction, 9th-13th July 2001, Tokyo, Japan. Edited by Michitaka Hirose.N. (strony 190-197)
 17. Tinker, M. 1980. Podstawy efektywnego czytania. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwa Naukowe.
 18. Wise, B. et al. [w druku]. Learning to Read with a Virtual Tutor: Foundations Literacy. [w:] Kinzer, C. & Verhoeven, L. (Eds). Interactive Literacy Education. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. artykuł dostepny w Internecie pod adresem: http://CSLR.colorado.edu/beginweb/virtual_tutor/virtual_tutor.html
 19. Wolf, M., Vellutino, F., Gleason, J. B. 2005 Psycholingwistyczna analiza czynnosci czytania. [w:] Gleason, J. B., Ratner, N. B. (red.) Psycholingwistyka. Gdansk: Gdanskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 20. Zródła internetowe sprawdzono 30 stycznia 2006 roku.