Hierarchiczne uporzadkowanie słownictwa a tradycyjna leksykografia

Main Article Content

Nawoja Mikołajczak-Matyja

Abstrakt

The paper concerns the role of class inclusion (relation of hyponymy) in structures of paradigmatic dictionaries, especially of thesauri (onomasiological dictionaries). Macrostructures of some French, English and Polish thesauri were analysed and compared.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mikołajczak-Matyja, N. (2005). Hierarchiczne uporzadkowanie słownictwa a tradycyjna leksykografia. Investigationes Linguisticae, 12, 17-32. https://doi.org/10.14746/il.2005.12.3
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Allan, K. 2001. Natural language semantics. Oxford: Blackwell Publishers.
 2. Arystoteles, wyd. 1844. Logique d’Aristote. T. I: Catégories – Herméneia. Paris: Librairie de Ladrange.
 3. Bienkowski, T. 1980. Komenski w nauce i tradycji. Wrocław: Ossolineum.
 4. Blanc, E. 1882. Dictionnaire logique de la langue française. Paris: Lecoffre, Lyon: Vitte et Perrussel, Briday.
 5. Boissière, P. 1862. Dictionnaire analogique de la langue française. Paris: Aug. Boyer et Cie.
 6. Chapman, R. (red.). 1992. Roget’s International Thesaurus. Nowy Jork: Harper Collins Publishers.
 7. Chmielowski, B. 1968. Nowe Ateny (wyd. skrócone i opracowane). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 8. Cruse, D.A. 1986. Lexical semantics. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Cruse, D. A. 2000. Meaning in language. An introduction to semantics and pragmatics. Oxford: University.
 10. Dabrówka, A., Geller, E., Turczyn, R. 1998. Słownik synonimów. Warszawa: Swiat Ksiaki.
 11. Dutch, R.A. 1962. Preface. [W]: R.A. Dutch (red.). Roget’s Thesaurus of English words and phrases. London,
 12. Colchester: Longmans, Green and Co LTD.
 13. Gruszczynski, W. 1999. Słowniki w warsztacie pracy dziennikarza (zarys). [W]: W. Gruszczynski, J. Bralczyk, G. Majkowska (red.). Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Warszawa: Aspra. 115-151.
 14. Gruszczynski, J. 2000. Wokabularze ryskie na tle XVI-i XVII-wiecznej leksykografii polskiej. Warszawa: Aspra.
 15. Hallig, R., von Wartburg, W. 1963, Begriffssystem als Grundlage fr die Lexikographie. Système raisonné des concepts pour servir de base à la lexicographie. Berlin: Akademi-Verlag.
 16. Hausmann, F.J. 1991a. Le dictonnaire analogique. [W]: F.J. Hausmann, O. Reichmann, H.E. Wiegand, L. Zgusta (red.). International Encyclopedia of Lexicography. Berlin: De Gruyter. 1094-1099.
 17. Hausmann, F.J. 1991b. The dictionary of synonyms: discriminating synonymy. [W]: F.J. Hausmann, O. Reichmann, H.E. Wiegand, L. Zgusta (red.). International Encyclopedia of Lexicography. Berlin: De Gruyter. 1067-1075.
 18. Herbut, J.. 1997. Kategorie. [W]: J. Herbut (red.). Leksykon filozofii klasycznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. 324-325.
 19. Herrmann, R., Rauch R. 1994. Francusko-polski słownik tematyczny. Warszawa: PWN.
 20. Kant, I. wyd. 1957. Krytyka czystego rozumu. Warszawa: PWN.
 21. Karnecka, M. 1976. Słownik Jana Stanki – najbogatszy zabytek przyrodniczy sredniowiecza. Rozprawy Komisji Jezykowej WTN X. 119-154.
 22. Kedelska, E. 1986. Łacinsko-polskie słowniki drukowane pierwszej połowy XVI wieku i ich stosunek do zródeł czeskich. Wrocław: Ossolineum.
 23. Kleiber, G., Tamba, I. 1990. L’hyponymie revisitée: inclusions et hiérarchie. Langages 98. 7-32.
 24. Klimowicz, M. 1977. Historia literatury polskiej. Oswiecenie. Warszawa: PWN.
 25. Lyons, J. 1984. Semantyka. Warszawa: PWN.
 26. Łomny, Z. 1992. Humanizm i uniwersalizm – współczesne klucze do dziedzictwa Komenskiego. [W]: Z. Jasinski, F.A. Marek (red.). Jan Amos Komenski. Prekursor uniwersalizmu. Opole, Ołomuniec: Instytut Nauk Pedagogicznych WSP. 11-21.
 27. Łopacinski. H. 1897. Najdawniejsze polskie słowniki drukowane. Prace Filologiczne V. Warszawa: Józef Jeynski.
 28. Marello, C. 1991. The thesaurus. W: F.J. Hausmann, O. Reichmann, H.E. Wiegand, L. Zgusta (red.). International Encyclopedia of Lexicography. Berlin: De Gruyter. 1083-1094.
 29. Maquet, Ch. 1936. Dictionnaire analogique. Paris: Larousse.
 30. Mezihorák, F. 1992. Europejczyk J.A. Komenski. [W]: Z. Jasinski, F.A. Marek (red.). Jan Amos Komenski. Prekursor uniwersalizmu. Opole, Ołomuniec: Instytut Nauk Pedagogicznych WSP, 23-31.
 31. Miller, G.A. 1991. The science of words. New York: Scientific American Library.
 32. Miller, G.A. 1993. Nouns in WordNet: a lexical inheritance system. Princeton.
 33. Miodunka, W. 1989. Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa: PWN.
 34. Pinker, S. 2000. Words and rules. The ingredients of language. London: Phoenix.
 35. Piotr Hiszpan. wyd. 1969. Traktaty logiczne. Warszawa: PWN.
 36. Piotrowski, T. 1994. Z zagadnien leksykografii. Warszawa: PWN.
 37. Pautex, B. 1855. Recueil de mots francais. Paris: Cherbuliez et Cie, Hachette, Maire-Nyon, Roret.
 38. de Ponton d’Amécourt, A. 1853. Panorama de mots. Paris: Jacques Lecoffre et Cie .
 39. Robertson, T. 1859. Dictionnaire idéologique. Paris: A. Derache.
 40. Roget, P.M. 1852. Introduction. W: P.M. Roget, J.L..Roget. 1913. Thesaurus of English words and phrases. London, New York, Bombay, Calcutta: Longman, Green and Co. ss. Xii-xxix.
 41. Roget, P.M., Roget, J.L. 1913. Thesaurus of English words and phrases. London, New York, Bombay, Calcutta: Longman, Green and Co.
 42. Saeed, J.I. 1998. Semantics. Oxford: Blackwell Publishers.
 43. Skorupka, S. 1957. Słownik wyrazów bliskoznacznych. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 44. Słobodska, M. 1996. Polsko-francuski słownik tematyczny. Warszawa: Harald G Dictionnaires.
 45. Sowa, J.F. 2000. Knowledge representation. Pacific Grove, Albany, London, Toronto: Brooks/Cole.
 46. Tatarkiewicz, W. 1988. Historia filozofii T. I i II. Warszawa: PWN.
 47. Urbanczyk, S. 1962. Wokabularz trydencki., Jezyk Polski XLIII 21. 15-29.
 48. Urbanczyk S., 1991. Słowniki, ich rodzaje i uytecznosc. Kraków: Towarzystwo Miłosników Jezyka Polskiego.
 49. Walczak, B. 1991. Słownik wilenski na tle dziejów polskiej leksykografii. Poznan: UAM.
 50. Wawrzynczyk, J. 1987. W sprawie materiałów do tezaurusa polszczyzny dwudziestowiecznej. Łódz: Uniwersytet Łódzki.
 51. Wierzbicka, A. 1971. Kocha, lubi, szanuje. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 52. Wierzbicka, A. 1975. W poszukiwaniu tradycji. Idee semantyczne Leibniza. Pamietnik Literacki LXVI 1975/1. 109-126.
 53. Yates, F. 1977. Sztuka pamieci. Warszawa: PIW.
 54. Żmigrodzki, P. 2003. Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Slaskiego.