Ile jest języków?

Main Article Content

Jerzy Pogonowski

Abstrakt

This is the text of a talk given on March 2, 2002 at the conference Applications of Algebra, VI in Zakopane.We share with the audience a few reflections concerning the problem of how many languages there are. Logical, mathematical, linguistic and methodological presuppositions of this question are taken into account.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pogonowski, J. (2007). Ile jest języków?. Investigationes Linguisticae, 14, 1-12. https://doi.org/10.14746/il.2006.14.2
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Aitchison, J. 1996. The seeds of speech: language origin and evolution. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Allan, K. 1977. Classifiers. Language vol. 53, nr 2,285-311.
 3. Butterworth, B., Comrie, B., Dahl, O. (Eds.). 1984. Explanations for Language Universals. Berlin - New York - Amsterdam: Mouton Publishers.
 4. Bybee, J., Perkins, R., Pagliuca, W. 1994. The Evolution ofGrammar. Tense, AspectandModality in the Languages ofthe world. Chicago and London: The University of Chicago Press.
 5. Bybee, J., Fleischman, S. (Eds.). 1995. Modality in Grammar and Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 6. Fodor, J.A. 2001. Eksperci od widzów. Jezyk myśleński i jego semantyka. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 7. Givón, T. 1984. Syntax. A Functional-Typological Introduction. Volume I. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 8. Greenberg, J. 1966. Language Universals. Janua Linguarum, Series Minor 59. The Hague: Mouton.
 9. Hockett, C.F. 1958. A Course in Modern Linguistics. New York: The Macmillan Company.
 10. Hopper, P.J. (Ed.). 1982. Tense-Aspect: between Semantics & Pragmatics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 11. Kahrel, P., van der Berg, R. (Eds.). 1994. Typological Studies in Negation. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 12. Kuryłowicz, J. 1968. O rozwoju kategorii gramatycznych. Kraków.
 13. Lehmann, W.P (Ed.). 1986. Language Typology 1985. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 14. Lyons, J. 1977. Semantics. Cambridge University Press.
 15. Maciejewski, W. 1999. Swiatjezyków. Wielka Encyklopedia Geografii (Świata, tom 14. Poznan: Wydawnictwo Kurpisz.
 16. Majewicz, A.F. 1989. Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 17. Majewicz, A.F., Pogonowski, J. 1983. On categorial markińg iń ńatural language. Lingua Posnaniensis XVI, 55-68.
 18. Majewicz, A.F., Pogonowski, J. 1983a. Kilka obserwacji dotyczących strukturyjęzyka ningueno i konsekwencje dla teorii lingwistycznej. Poznań: Workińg Papers of the Iństitute of Lińguistics, Adam Mickiewicz Uńiversity.
 19. Pińńow, K.J. 1964. Die nordamerikanischer Indianersprachen. Wien: Otto Harrassovitz.
 20. Pisarkowa, K. 1984. Historia składni języka polskiego. Ossolineum.
 21. Pogonowski, J. 1996. Przyczynek do logicznej rekonstrukcji typologii strukturalnej. In: J. Pogonowski, T. Zgółka (Eds.)
 22. Przyczynki do metodologii lingwistyki. Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM, 93-108.
 23. Seiler, H. 1986. Apprehension. Language, Object and Order. Part III: The Universal Dimension o f Apprehension. Tubińgen: Gunter Narr Verlag.
 24. Shopeń, T. (Ed.). 1992. Language Typology and Syntactic Description. VolumeI: Clause Structure. Cambridge Uńiversity Press.
 25. Veńńemańń, T. 1982. What is lińguistic typology? Studies in Linguistics 2, 3-44.
 26. Whaley, L.J. 1997. Introduction to Typology. The Unity and Diversity of Language. Thousańd Oaks - London - New Delhi: SAGE Publications.