Badania logiczne prowadzone w Uniwersytecie Poznańskim w latach 1945 - 1955

Main Article Content

Roman Murawski
Jerzy Pogonowski

Abstrakt

This paper is a synopsis of a more comprehensive work presented at the conference 50 years of Studia Logica in 2003. The full English version of the text will be published elsewhere. The text below is devoted to the presentation of logical investigations carried out at the University of Poznań in the first decade after its reopening in 1945, i.e. at the time when and at the place where Studia Logica came into existence.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Murawski, R., & Pogonowski, J. (2007). Badania logiczne prowadzone w Uniwersytecie Poznańskim w latach 1945 - 1955. Investigationes Linguisticae, 14, 68-77. https://doi.org/10.14746/il.2006.14.6
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. I. Wybrane prace logików poznańskich z lat 1945-1955
 2. Ajdukiewicz, K. 1947. Logika a doświadczenie. Przegląd Filozoficzny XLIII, z. 1-4, 3-21.
 3. Ajdukiewicz, K. 1948a. Zmiana i sprzecznośc. Myńl Współczesna 8/9, 35-52.
 4. Ajdukiewicz, K. 1948b. Epistemologia i semiotyka. Przegląd Filozoficzny XLIV, 336-347.
 5. Ajdukiewicz, K. 1948c. Metodologia i metanauka. Zycie Nauki VI, 4-15.
 6. Ajdukiewicz, K. 1951a. Logika, jej zadania i potrzeby wPolsce współczesnej. Myńl Filozoficzna 1-2, 50-67.
 7. Ajdukiewicz, K. 1951b. On the notion of existence. Studia Philosophica IV, 7-22.
 8. Ajdukiewicz, K. 1953. W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich pogladach filozoficznych. Myńl Filozoficzna 2(8). 292-334.
 9. Ajdukiewicz, K. 1955. Klasyfikacja rozumowali. Studia Logica II, 278-300.
 10. Łuszczewska-Romahnowa, S. 1947. Ideał metodologiczny XVII w. more geometrico. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 14, nr 2 (ogólnego zbioru nr 37), 158-159.
 11. Łuszczewska-Romahnowa, S. 1948. Wieloznacznośc a jezyk nauki. Kwartalnik Filozoficzny 17, 47-58. Reprinted in: Semiotyka polska 1894 -1969. Wyboru dokonał oraz wstepem opatrzył Jerzy Pelc. 1971. Warszawa : PWN, 184195.
 12. Łuszczewska-Romahnowa, S. 1950. Rozwazania o “metodzie” w filozofii francuskiej XVII wieku. Kwartalnik Filozoficzny, vol. XIX, no 3/4,171-205. Po raz pierwszy opublikowane w 2002 roku przez Polska Akademie Umiejetności oraz Uniwersytet Jagiellonski, Kraków.
 13. Łuszczewska-Romahnowa, S. 1951. Kartezjanski ideał wiedzy. Kwartalnik Filozoficzny XIX, 25-40.
 14. Łuszczewska-Romahnowa, S. 1952-1954. O klasyfikacji naturalnej. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 19, nr 1 (ogólnego zbioru nr 43), 115-116.
 15. Łuszczewska-Romahnowa, S. 1953. Analiza i uogólnienie metody sprawdzania formuł logicznych przy pomocy diagramów Venna. Studia Logica I, 185-213.
 16. Suszko, R. 1947a. O zdaniach tautologicznych. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 14, 159-160.
 17. Suszko, R. 1947b. Z teorii definicji. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 14, 160-161.
 18. Suszko, R. 1948. W sprawie logiki bez aksjomatów. Kwartalnik FilozoficznyXVII, 199-205.
 19. Suszko, R. 1949a. O analitycznych aksjomatach i logicznych regułach wnioskowania. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Filozoficznej VII, nr 5, 1-30.
 20. Suszko, R. 1949b. Z teorii definicji. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Filozoficznej VII, nr 5, 31-59.
 21. Suszko, R. 1949c. Logika matematyczna i teoria podstaw matematyki w ZSRR. Myśl Współczesna, nr 12 (43), 390-396.
 22. Suszko, R. 1950. Konstruowalne przedmioty i kanoniczne systemy aksjomatyczne. Kwartalnik Filozoficzny, vol. XIX, no 3/4, 331-359. Po raz pierwszy opublikowane w 2002 roku przez Polska Akademie Umiejetnosści oraz Uniwersytet Jagiellonśski, Kraków.
 23. Suszko, R. 1951. Canonic axiomatic systems. Studia Philosophica IV, 301-330.
 24. Suszko, R. 1952. Aksjomat, analitycznośc i aprioryzm. Myśl Filozoficzna, nr 4 (6), 129-161.
 25. Wiegner, A. 1948. Elementy logiki formalnej. Poznan Ksiegarnia Akademicka.
 26. Wiegner, A. 1952. Zarys logiki formalnej. Warszawa: PWN.
 27. II. Niektóre opracowania dotyczące badań logicznych w Poznaniu w latach 1945-1955
 28. Archiwum Poznanśskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Komisja Filozoficzna). Teczki: 435, 438.
 29. Archiwum Uniwersytetu Poznanskiego. Teczka: Suszko Roman, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, fizyka, 19371939, Sygnatura 103c/2215.
 30. Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Teczki osobowe: Kazimierz Ajdukiewicz, Seweryna Łuszczewska-Romahnowa, Adam Wiegner.
 31. Archiwum Uniwersytetu Poznanskiego. Protokoły posiedzen Rad Wydziałów: Matematyczno-Przyrodniczego U.P. oraz Matematyki, Fizyki i Chemii.
 32. Batóg, T. 1968a. Problematyka logiki tradycyjnej w pracach Adama Wiegnera. Studia Logica XXIII, 143-146.
 33. Batóg, T. 1968b. Adam Wiegner. Studia Filozoficzne 1 (52), 236-238.
 34. Batóg, T. 1979. Seweryna Łuszczewska-Romahnowa. Studia Filozoficzne 1 (158), 189-194.
 35. Batóg, T. 2001. Seweryna Łuszczewska-Romahnowa — Logic and Methodology of Science. In: W. Krajewski (Ed.) Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century. Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 74. Amsterdam - New York: Rodopi, 113-119.
 36. Bobrowski, D. 1951. Bezaksjomatyczne systemy rachunku zdan. Niepublikowana rozprawa magisterska, Uniwersytet Poznanśski, Poznanś.
 37. Borkowski, L. 19xx. Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963). I. Studia Logica XVI, 7-29.
 38. Czerwinski, Z. 1957. Zagadnienie probabilistycznego uzasadnienia indukcji enumeracyjnej. Studia Logica V, 91-107.
 39. Czerwinski, Z. 1958a. On the relation of statistical inference to traditional induction and deduction. Studia Logica VII, 242-264.
 40. Czerwinski, Z. 1958b. O paradoksie implikacji. Studia Logica VII, 265-271.
 41. Czerwinski, Z. 1965. Problematyka indukcji w pracach i działalności Kazimierza Ajdukiewicza. Studia Logica XVI, 31-38.
 42. Grot, K. (Ed.) 1971. 50 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969. Poznań.
 43. Grot, K. (Ed.) 1972. Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969. Poznan.
 44. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata 1945-1955.
 45. Kraszewski, Z. 1962. Modyfikacja metody rozstrzygania twierdzen jednoargumentowego rachunku funkcyjnego. Studia Logica XIII, 237-247.
 46. Logika w Polsce Ludowej. Materiały na studencką sesje z okazji XX-lecia PRL, Poznan 1964.
 47. Łuszczewska-Romahnowa, S. 1957. Indukcja a prawdopodobienstwo. Studia Logica V, 71-90.
 48. Łuszczewska-Romahnowa, S. 1961. Classification as a kind of distance function. Natural classifications. Studia Logica XII, 41-81.
 49. Łuszczewska-Romahnowa, S. 1962. Pewne pojęcie poprawnej inferencji i pragmatyczne pojęcie wynikania. Studia Logica XIII, 203-208. Reprinted in: [Pawłowski 1966], 163-167.
 50. Łuszczewska-Romahnowa, S. 1964. Z teorii racjonalnej dyskusji. In: Rozprawy logiczne: Ksiega pamiątkowa ku czci profesora Kazimierza Ajdukiewicza. Warszawa: PWN, 103-112.
 51. Łuszczewska-Romahnowa, S., Batóg, T. 1965a. A generalized theory of classifications. I. Studia Logica XVI, 53-74.
 52. Łuszczewska-Romahnowa, S., Batóg, T. 1965b. A generalized theory of classifications. II. Studia Logica XVII, 7-30.
 53. Łuszczewska-Romahnowa, S. 1973. Logika. In: G. Labuda (Ed.) Nauka w Wielkopolsce. Poznan: Wydawnictwo Poznańskie.
 54. Malewski, A. 1957. ABC porządnego myślenia. Warszawa: Panstwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
 55. Ne cedat academia. Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1939-1945. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975.
 56. Nowakowa, I. 2001. Adam Wiegner — nonstandard empiricism. In: W. Krajewski (Ed.) Polish Philosophers of Science and Nature in the 20TH Century. Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 74. Amsterdam - New York: Rodopi, 79-87.
 57. Omyła, M. 1986. O zyciu i twórczości Romana Suszki. Studia Semiotyczne XIV-XV, 13-22.
 58. Omyła, M. (Ed.) 2001. Logiczne idee Romana Suszki. Materiały XLV Konferencji Historii Logiki (Kraków 1999). Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.
 59. Omyła, M., Zygmunt, J. 1984. Roman Suszko (1919-1979): A bibliography ofthe published work with an outline of his logical investigations. Studia Logica XLIII, 4, 421-441.
 60. Pawłowski, T. (Ed.) 1966. Logiczna teoria nauki. Wybór artykułów. Warszawa: PWN.
 61. Perzanowski, J. (Ed.) 1987. Essays on philosophy and logic. Proceedings ofthe XXXth conference on the history of logie, dedicated to Roman Suszko. Cracow, October 19-21, 1984. Cracow: Jagiellonian University Press.
 62. Pogonowski, J. 2002. „Okres poznanski” w twórczości Romana Suszki. złozone do druku w Bibliotece Myśli Semiotycznej w 2002 roku. Dostępne na stronie: www.logic.amu.edu.pl. Zobacz takze niniejszy numer Imestigationes Linguisticae.
 63. Suszko, R. 1957a. Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania. Diachroniczna logika formalna. Myśl Filozoficzna nr 2 (28), 27-56.
 64. Suszko, R. 1957b. Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania (Diachroniczna logika formalna). Myśl Filozoficzna nr 3 (29), 34-67.
 65. Suszko, R. 1957c. W sprawie antynomii kłamcy i semantyki języka naturalnego. Zeszyty Naukowe Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego nr 3. Warszawa: PWN.
 66. Suszko, R. 1958. Syntactic structure and semantical reference. I. Studia Logica VIII, 213-244.
 67. Suszko, R. 1960. Syntactic structure and semantical reference. II. Studia Logica IX, 185-216.
 68. Roman Suszko — Wybór pism (Pod redakcja Mieczysława Omyły). 1998. Biblioteka Myśli Semiotycznej 42. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne.
 69. Wiegner, A. 1925. Zagadnienie poznawcze w oświetleniu Nelsona. Prace Komisji Filozoficznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk t. I, zesz. 5, 72 pp.
 70. Wiegner, A. 1930. W sprawie odwrotności między treścia a zakresem pojęć. Poznan: Nakładem Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, pp. II+38.
 71. Wiegner, A. 1931. Wartośc i znaczenie logiki tradycyjnej. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Rok IV, 1930, Poznan, 67-68.
 72. Wiegner, A. 1938. W sprawie załozen i charakteru logiki tradycyjnej. Kwartalnik Filozoficzny XV, 108-122.
 73. Wiegner, A. 1958a. O potrzebie ujednolicenia terminologii logicznej. Studia Logica VII, 271-274.
 74. Wiegner, A. 1958b. W sprawie nowej klasyfikacji rozumował!. Studia Logica VII, 274-275.
 75. Wiegner, A. 1960. O abstrakcji i konkretyzacji. Studia Filozoficzne Nr 1 (16), 201-209.
 76. Wójcicki, R. 1999. Ajdukiewicz. Teoria znaczenia. Warszawa: Prószynśski i S-ka.
 77. Zamiara, K. 2001. Jerzy Giedymin — from the logic of science to the theoretical history of science. In: W. Krajewski (Ed.) Polish Philosophers o f Science and Nature in the 20th Century. Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 74. Amsterdam - New York: Rodopi, 173-181.