'Okres Poznański' w Twórczości Romana Suszki

Main Article Content

Jerzy Pogonowski

Abstrakt

We discuss the scientific achievements of one of the most prominent Polish logicians of the 20th century - ROMAN SUSZKO in the period when he was active at the University in Poznań (1946 - 1953), i.e. at the very beginning of his academic career.
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pogonowski, J. (2007). ’Okres Poznański’ w Twórczości Romana Suszki. Investigationes Linguisticae, 14, 78-96. https://doi.org/10.14746/il.2006.14.7
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Ajdukiewicz, K. 1936. Die Definition. Paris: Actes du Congres International de Philosophie Scientifiąue V.
 2. Archiwum Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Komisja Filozoficzna). Teczki: 435 oraz 438.
 3. Archiwum Uniwersytetu Poznanskiego. Teczka: Suszko Roman, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, fizyka, 19371939, Sygnatura 103c/2215.
 4. Archiwum Uniwersytetu Poznanskiego. Protokoły posiedzen Rad Wydziałów: Matematyczno-Przyrodniczego U.P. oraz Matematyki, Fizyki i Chemii.
 5. Batóg, T. 19993. Podstawy logiki. Poznam Wydawnictwo Naukowe UAM,.
 6. Bernays, P. 1937-1948. A system of axiomatic set theory. The Journal ofSymbolic Logic, II (1937), VI (1941), VII (1942, 1943), XIII (1948).
 7. Bobrowski, D. 1951. Bezaksjomatyczne systemy rachunku zdaś. Praca magisterska, Uniwersytet Poznanski.
 8. Carnap, R. 1937. The logical syntax oflanguage. London.
 9. Fraenkel, A. 1927. Zehn Vorlesungen uber die Grundlagen der Mengenlehre. Leipzig und Berlin.
 10. Fraenkel, A., Bar Hillel, Y. 1958. Foundations of set theory. Amsterdam: North Holland Publishing Company.
 11. Fraenkel, A. 1961. Abstract set theory. Amsterdam: North Holland Publishing Company.
 12. Fraenkel, A., Bernays, P. 1958. Axiomatic set theory. Amsterdam: North Holland Publishing Company.
 13. Fraenkel, A., Bar Hillel, Y., Levy, A. 1973. Foundations of set theory. Amsterdam - London: North Holland Publishing Company.
 14. Godel, K. The consistency of the axiom of choice and of the generalized continuum hypothesis with the axioms of set theory. Princeton: Annals of Mathematics Studies 3.
 15. Grot, Z. (Ed.). 1971. 50 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969. Poznan.
 16. Grot, Z. (Ed.). 1972. Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969. Poznan.
 17. van Heijenoort, J. (Ed.) 1967. From Frege to Godel: A source book in mathematical logic, 1879-1931. Cambridge, Mass.
 18. Hetper, W. 1938. Rachunek zdanś bez aksjomatów. Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie Dział III, Tom X, Lwów.
 19. Hetper, W. 1936. Podstawy semantyki. Wiadomości Matematyczne XLIII, Warszawa.
 20. Hilbert, D., Bernays, P. 1934 (I), 1939 (II). Grundlagen der Mathematik. Berlin.
 21. Iwanicki, J. 1949. Dedukcja naturalna i logistyczna. Warszawa: Nakładem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Warszawie.
 22. Kleene, S.C. 1952. Introduction to metamathematics. Amsterdam.
 23. Kronika Uniwersytetu Poznanskiego za lata 1945-1955.
 24. Łuszczewska-Romahnowa, S. 1973. Logika. In: G. Labuda (Ed.) Nauka w Wielkopolsce. Poznan: Wydawnictwo Poznanskie.
 25. Mostowski, A. 1949. An undecidable arithmetical statement. Funadamenta Mathematicae 36, 143-164.
 26. Mostowski, A. 1955. Współczesny stan badan nad podstawami matematyki. Prace matematyczne 1, 13-55.
 27. Mostowski, A. 1954. Podstawy matematyki na VIII Zjezdzie Matematyków Polskich. Mysl Filozoficzna 2 (12), 327-329.
 28. Mostowski, A. 1948. Logika matematyczna. Warszawa-Wrocław.
 29. Myhill, J. 1952. The hypothesis that all classes are nameable. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 38, 979.
 30. Myhill, J. 1951. On the ontological significance of the Lowenheim-Skolem theorem. In: M. White (Ed.) Academic Freedom, Logic and Religion. The University of Pennsylvania Press.
 31. Ne cedat academia. Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellomkim 1939-1945. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975.
 32. von Neumann, J. 1925. An axiomatization of set theory. In: [van Heijenoort 1967], 393-413.
 33. Porebska, M., Suchon, W. 1991. Elementarne wprowadzenie w logike formalną. Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Naukowe.
 34. Quine, W.V.O. 1941. Element and number. The Journal ofSymbolic Logic VI, 135-149.
 35. Quine, W.V.O. 1946. Concatenation as a basis for arithmetic. The Journal ofSymbolic Logic XI, 105-114.
 36. Quine, W.V.O. 1974. Logika matematyczna. Warszawa: PWN.
 37. Skolem, T. 1922. Some remarks on axiomatized set theory. In: [van Heijenoort 1967], 290-301.
 38. Słupecki, J. 1949. O właściwych regułach inferencyjnych. Kwartalnik Filozoficzny 18, 309-312.
 39. Stonert, H. 1959. Definicje w naukach dedukcyjnych. Łódz: Zakład Narodowy im. Ossolinskich we Wrocławiu.
 40. Tarski, A. 1933. Einige Betrachtungen uber die Begriffe der ro-Widerspruchsfreiheit und ©-Vollstandigkeit. Monatshefte fur Mathematik und Physik XL, 97-112.
 41. Tarski, A. 1935. Methodologische Betrachtungen uber die Definierbarkeit der Begriffe. Erkenntnis V, 80-100.
 42. Tarski, A. 1935a. Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen. Studia Philosophica I, 261-405.
 43. Wang, H. 1955. On denumerable bases of formal systems. In: Mathematical interpretation offormal systems. Amsterdam: North Holland Publishing Company, 57-84.
 44. Wang, H. 1963. A survey of mathematical logic. Peking: Science Press; Amsterdam: North Holland Publishing Company.
 45. Wolenski, J. 1993. Metamatematyka a epistemologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.