Dialog o białym koniu (Bai Ma Lun) - metodologiczne problemy badań porównawczych logiki chińskiej i zachodniej

Main Article Content

Sławomir Sikora

Abstrakt

In the paper I am dealing with issues of comparative methodology in the scope of Chinese and Western logic. To exemplify the problem I chose interpretation of The White Horse Dialogue by three different sinologists. The results of the analysis carried out permits us to state that in the case of the comparative research on Chinese logic, it is rather the choice of the research method which determines the object of the examination, rather than the other way round.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sikora, S. (2007). Dialog o białym koniu (Bai Ma Lun) - metodologiczne problemy badań porównawczych logiki chińskiej i zachodniej. Investigationes Linguisticae, 14, 97-110. https://doi.org/10.14746/il.2006.14.8
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Arystoteles, 1990. Dzieła wszystkie. Warszawa: PWN.
 2. Bao, Zhiming. 1990. Language and World View in Ancient China. w: Philosophy East and West vol. XL, pp. 195-210.
 3. Bocheński, I, M. 1971. Ancient FormalLogic. Amsterdam: North-Holland Publishing.
 4. Carnap, R. 1937. The Logical Syntax o f language. New York: Harcourt and Kegan.
 5. Chmielewski, J. 1962-1968. Notes on Early Chinese Logic. Rocznik Orientalistyczny vol. 25-31.
 6. Chmielewski, J. 1964. Logiczna czy językoznawcza analiza struktur składniowych? w: Sprawozdania z Prac Naukowych Wydziału Nauk Społecznych PAN VII, vol. 1(32).
 7. Chmielewski, J. 1964. Syntax and word-formation in Chinese. Rocznik Orientalistyczny vol. XXVIII/1.
 8. Czuang-Tsy. 1957. Nan-hua- czen-king. Prawdziwa księga południowego kwiatu. Warszawa: PWN.
 9. Chomsky, N. 1965. Aspects o f the theory o f Syntax. Cambridge: MIT Press.
 10. Feng, Youlan. 2001. Krótka Historia filozofii Chińskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Feng, Youlan. 1997. A Short History o f Chinese Philosophy. New York: The Free Press.
 12. Hansen, C. 1975. Ancient Chinese Theories o f language. Journal of Oriental Studies, vol.2.
 13. Hansen, C. 1975. Language and Logic in Ancient China. Ann Arbor: University of Michigan.
 14. Frege, F.G. 1977. Pisma semantyczne. Warszawa: PWN.
 15. Graham, A.C. 1989. Disputers o f the Tao: Philosophical Literature. Illinois: Open Court Pub. Co..
 16. Haack, S.1977. Niektóre pytania metafizyczne i epistemologiczne dotyczące logiki. w: Filozofia logiki. Warszawa: Wydawnictwo Spacja - Fundacja Aletheia.
 17. Hao,Y.R. 1968. Language andSymbolic System. Cambridge: Cambridge University Press.
 18. Harbsmeier, C. 1997. Science and civilization in China. w: Joseph Needham (Ed.) Language and Logic, Cambridge: Cambridge University Press.
 19. Kneale, W, Kneale, W. 1962. The development of Logic. Oxford: Clarendon.
 20. Łukasiewicz, J.1951. Aristotle 's Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal Logic. Oxford: University Press..
 21. Łukasiewicz, J. 1961. Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane. Warszawa PWN.
 22. Majewicz, A.F. 1989. Języki świata i ich klasyfikowanie. Warszawa: PWN.
 23. Mates, B. 1961. Stoic Logic. Berkeley: California University Press.
 24. Nowak, L. 1993. Język logików i językoznawców. w: J. Pogonowski (Ed.) Eufonia i Logos. Poznań: Wydawnictwo naukowe UAM.
 25. Needham, J. 1969. The Grand Titration: Science andSociety in East and West. London: Allen and Unwin.
 26. Pelletier, F. 1979. Mass term: Some philosophicalproblems. Dordrect: D. Reidel Publishing Company. Quine, W.O. 1977. Filozofia Logiki. Warszawa: PWN.
 27. Sher, G. 1991. Być terminem logicznym. w: Filozofia logiki. Warszawa: Wydawnictwo Spacja - Fundacja Aletheia.
 28. Uryasz-Majewska, A. 1998. Wybrane podstawowe pojęcia starożytnej logiki chińskiej. w: Investigationes Linguisticae, vol.III.