Kategoria braku odpowiedzi w świadomości rozmówców

Main Article Content

Włodzimierz Lapis

Abstrakt

The article presents the analysis of utterances found on Polish Internet sites concerning lack of reply: what is it, what does it tell us, and what logical value does it have? The result of this work is the introduction of reliable criteria, enabling us to give correct replies in a given situation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lapis, W. (2007). Kategoria braku odpowiedzi w świadomości rozmówców. Investigationes Linguisticae, 14, 111-119. https://doi.org/10.14746/il.2006.14.9
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Austin, J. 1993. Mówienie i poznawanie (Philosophical Papers; How to Do Things with Words). Warszawa: PWN.
 2. Gleason, J.B., Raner, N.B, 2005. Psycholingwistyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Habermas, J. 1997. Pojęcie racjonalności komunikacyjnej w świetle teorii aktów mowy. [W:] T. Buksiński (red.) Rozum i racjonalnść, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
 4. Nachmias, D., Frankfurt-Nachmias Ch. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i
 5. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996.
 6. Satkiewicz, H., Buttler, D., Kurkowska, H. 1973. Kultura języka polskiego. Warszawa: PWN.
 7. Wybrane adresy internetowe
 8. www.astercity.net/~pawkoz/
 9. members.aol.com/jerzderwin/index17.htm
 10. http://www.krajski.com/votf.htm
 11. 96.166.169/uczelnia/nauka/magisteleopardl.htm
 12. zeisk.tech.us.edu.pl/ogloszenia/romanek/2_4.html
 13. www.atw.wroc.pl/link11.html