Logiczna analiza wypowiedzi dotyczących braku pozytywnych i negatywnych odpowiedzi

Main Article Content

Włodzimierz Lapis

Abstrakt

Ninety-nine statements concerning the lack of positive or negative reply were gathered from Polish Internet sites in this article and they were analysed in terms of their logical meaning (whether they denoted acceptance or lack of it). We also analysed in which situations we are dealing with such coincidences and what exactly is the touchstone that enables us to take this classification decision.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lapis, W. (2007). Logiczna analiza wypowiedzi dotyczących braku pozytywnych i negatywnych odpowiedzi. Investigationes Linguisticae, 14, 147-161. https://doi.org/10.14746/il.2006.14.11
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Austin, J. 1993. Mówienie i poznawanie (Philosophical Papers; How to Do Things with Words). Warszawa: PWN.
  2. Gleason, J.B., Raner, N.B, 2005. Psycholingwistyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  3. Habermas, J. 1997. Pojęcie racjonalności komunikacyjnej w świetle teorii aktów mowy. [W:] T. Buksiński (red.) Rozum i racjonalnść, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM.
  4. Lapis, W. 2006. Kategoria braku odpowiedzi w świadomości rozmówców. w: Investigationes Linguisticae XIV. Poznań. Str. 111-119.
  5. Nachmias, D., Frankfurt-Nachmias Ch. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i
  6. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 1996.
  7. Satkiewicz, H., Buttler, D., Kurkowska, H. 1973. Kultura języka polskiego. Warszawa: PWN.