Studium nad intonacją wymowy scenicznej w spektaklach Jerzego Grotowskiego

Main Article Content

Adriana Gałdyńska-Mazan

Abstrakt

In the present article, an attempt is made to analyse scenic speech intonation in the spectacles by Jerzy Grotowski. The intonational phenomena which are discussed here are interesting for both for linguistics and musicologists. They comprise a part of the phonosphere which includes also other kinds of sound phenomena such as non-articulated sounds, special (rhythmical) walking, jumping or employing theatrical requisites as musical instruments. The melo-rhythmical structure of intonation realized in the theatrical adaptations by Grotowski determines the character of segmental pronounciation, placing it between that typical of speaking and the one present in the singing voice.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gałdyńska-Mazan, A. (2007). Studium nad intonacją wymowy scenicznej w spektaklach Jerzego Grotowskiego. Investigationes Linguisticae, 15, 14-40. https://doi.org/10.14746/il.2007.15.2
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Ball, M. J., Rahilly, J. 1999. Phonetics. The science of speech. London: Arnold; New York: Oxford Univwersity Press.
 2. Ball M. J., Rahilly J., 1999. Phonetics. The science o f speech. London: Arnold; New York: Oxford Univwersity Press.
 3. Chodkowski A. (Ed.), 1995. Intonacja. w: Encyklopedia Muzyki, Warszawa: PWN. pp. 392-393.
 4. Demenko G., 1999. Analiza cech suprasegmentalnych języka polskiego na potrzeby technologii mowy. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 5. Degler J., Ziółkowski G., 2006. Misterium zgrozy i urzeczenia, Wrocław: Instytut im. Jerzego Grotowskiego.
 6. Eberhardt K., 1960. Rzecz o niemocy teatru. Ekran 10, pp. 7.
 7. Flaszen L., 1983. Teatr skazany na magię. Kraków-Wrocław: Wydawnictwo Literackie.
 8. Grotowski J., 1972. Co było. Dialog 10, pp. 114.
 9. Grotowski J., 1989. Ku teatrowi ubogiemu. w: J. Degler (Ed.) Teksty z lat 1965-69. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UW. pp. 7-21.
 10. Grotowski J., 1989a. Teatr Laboratorium 13 Rzędów. Jerzy Grotowski o sztuce aktora. w: J. Degler (Ed.) Teksty z lat 1965-69. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UW. pp. 33-39.
 11. Grotowski J., 1989b.Głos. w: J. Degler (Ed.) Teksty z lat 1965-69. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UW. pp. 111-144.
 12. Grotowski J., 1989c. Odpowiedź Stanisławskiemu. w: J. Degler (Ed.) Teksty z lat 1965- 69. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UW. pp. 145-164.
 13. Nooteboom S., 1997. The Prosody of Speech: Melody and Rhythm. w: W. Hardcastle , J., Lawer [Ed.] The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford; Cambridge, Mass: Blackwell Publ. pp. 640-673.
 14. Jędrzejczyk O., Opolska „Siakuntala”, Gazeta Krakowska 1960, nr 307, pp. 8.
 15. Karpiński M., 2006. Struktura i intonacja polskiego dialogu zadaniowego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 16. Kudliński T., 1961. Siakuntala biomechaniczna. Dziennik Polski 15, pp. 4.
 17. Lau J., 1961. Poszukiwacze teatru środka. Argumenty 4, pp. 6.
 18. Leja M., 1961. Cudzoziemka w Opolu. Sztandar Młodych 5, pp. 2.
 19. Majchrowski Z., 1998. Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza. Gdańsk: Słowo/obraz/terytoria.
 20. Nowakowski P., 1997. Wariantywność współczesnej polskiej wymowy scenicznej, Poznań: Sorus.
 21. Oddham G., 2001. Intonation, w: New Grove Dictionary o f Music andMusicians vol. 12, Oxford, pp. 503.
 22. Osiński Z., 1967. Przekład tekstu literackiego na język teatru, w: J. Trzynadlowski (Ed). Dramat i teatr. Konferencja teoretyczno-literacka w Świętej Katarzynie. Wrocław, pp. 119-150.
 23. Osiński Z., Burzyński T., 1978. Grotowskis Laboratory. Warszawa: Interpress.
 24. Osiński Z., 2000. Zapiski ze spotkań 1962-63, Notatnik Teatralny 20-21, pp. 110-125.
 25. Pawłowski Z. 2002. Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa śpiewu i gry na instrumentach dętych. Warszawa: Wydawnictwo AM.
 26. Pawłowski Z., 2005. Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 27. Stanisławski K., 1954. Praca aktora nad sobą cz. II. w: Pisma.T. 4, Warszawa 1954.
 28. Steffen-Batogowa M., 1996. Struktura przebiegu melodii polskiego języka ogólnego. Poznań: Sorus.
 29. t’Hart J., Collier R., Cohen A., 1990. A perceptual study of intonation. An Experimental-phonetic approach to speech melody. Cambridge University Press.
 30. Wójtowicz A., 2004. Od Orfeusza do Studium o Hamlecie Teatr 13 Rzędów w Opolu 1959-1964. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UW.